Farní ohlášky 25. února 2018 - 2. neděle postní

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

neděle 25. února

Na mši svaté v 11:00 hod. budeme slavit 65. narozeniny otce Angela Lemme, převora opatství. Po mši svaté bude slavnostní otevření a požehnání prostorů nové klubovny pro skauty. Otci Angelovi přejeme hojnost Božího požehnání, potřebného zdraví a radost z pastorační práce.

středa 28. února

V 19:00 hod. bude setkání nad Biblí pro mládež. Toto setkání jsme přeložili z pátku na středu. Srdečně zveme školní mládež.

pátek 2. března

1. pátek v měsíci, zpovídá se již od 17:00 hod; v 17:15 hod. se budeme modlit křížovou cestu.

sobotu 3. března

1. sobota v měsíci, poutní mše svatá k Panně Marii Svatotomské bude v 18:00 hod. Bůh v minulosti daroval skrze ikonu Panny Marie Svatotomské velké množství milostí, a tyto milosti nabízí i dnes. Přijďte prosit za své potřeby a pozvěte i své přátele.

neděle 4. března

Na mši svaté v 11:00 hod. budou mít děti v křížové kapli svou katechezi; v 17:15 hod. se budeme modlit křížovou cestu.

Další informace

  • 1.Další pastorační aktivity budou probíhat podle ustáleného pořádku.
  • 2.Prosíme o pomoc při úklidu baziliky příští středu po mši svaté
  • 3.Pobožnost křížové cesty se v naší farnosti budeme modlit pravidelně každý pátek a neděli, vždy v 17:15 hod.
  • 4.Brožurka „Malý průvodce postní dobou“ je vhodnou pomůckou k duchovnímu prožívání postní doby. Opět ji pro Vás připravilo Diecézní katechetické centrum v Brně a můžete si ji zakoupit za 5 Kč v sakristii kostela.
  • 5.Postní almužna je iniciativa vhodná pro rodiny s dětmi jako jeden ze způsobů společného prožívání postní doby. V sakristii kostela si můžete vyzvednout papírové pokladničky, do nichž budete ukládat peníze ušetřené sebezáporem (např. za pivo, kávu, sladkosti…).