Farní ohlášky 4. března 2018 - 3. neděle postní

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

středa 7. března

V 19:00 hod. bude setkání nad Biblí pro mládež. Srdečně zveme.

pátek 9. března

V 17:15 hod. se budeme modlit křížovou cestu.

neděle 11. března

V 16:00 hod. se budeme s dětmi modlit křížovou cestu na zahradě opatství. Prosíme, přiveďte své děti.

Další informace

  • 1.Další pastorační aktivity budou probíhat podle ustáleného pořádku.
  • 2.Děkujeme za pomoc při úklidu baziliky minulou středu.
  • 3.Další setkání z cyklu „Večerů na Starém Brně“ bude 18. března v kapitulní síni. O svých cestách na jednokolce po stopách sv. Klementa Maria Hofbauera bude vyprávět náš farník Karel Potáček. Na klavír doprovodí Vojtěch Potáček. Začátek v 18:00 hod. Všechny farníky srdečně zveme.