Farní ohlášky 11. března 2018 - 4. neděle postní

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

neděle 11. března

v 16:00 hod. se budeme s dětmi modlit křížovou cestu na zahradě opatství. Prosíme, přiveďte své děti. Křížová cesta v 17:15 hod. tento den nebude.

pátek 16. března

v 17:15 hod. se budeme modlit křížovou cestu; v 19:00 hod. bude setkání školní mládeže nad Biblí. Vracíme se k původnímu termínu, který mládeži více vyhovuje.

Další informace

  • 1.Další pastorační aktivity budou probíhat podle ustáleného pořádku
  • 2.Prosíme o pomoc při úklidu baziliky příští středu po mši svaté. Prosíme, rozšiřte řady uklízejících.
  • 3.Sbírka na opravy baziliky bude příští neděli 18. března na všech mších svatých. Vaše dary umožní pokračování potřebných oprav. Za vaši štědrost Pán Bůh zaplať.
  • 4.Další setkání z cyklu „Večerů na Starém Brně“ bude 18. března v kapitulní síni. O svých cestách na jednokolce po stopách sv. Klementa Maria Hofbauera bude vyprávět náš farník Karel Potáček. Na klavír doprovodí Vojtěch Potáček. Začátek v 18:00 hod. Všechny farníky srdečně zveme.
  • 5.Otec biskup Vojtěch zve mladé lidi na Diecézní setkání mládeže, které proběhne v sobotu 24. března 2018 v Brně. Začínáme v 8:30 hodin v katedrále. Na co se můžeš na setkání těšit? Na skvělou atmosféru, na setkání s Kristem, na osobní setkání s otci biskupy, na mladé lidi, jako jsi ty, na setkání nad zajímavými tématy, např.: Jak se vyznat ve svých myšlenkách?; Misionáři ve Východním Timoru; Jak dozrát do identity muže a ženy?; Žít svůj život naplno. Jako přednášející dopoledních přednášek a workshopů přislíbily účast zajímavé osobnosti. Pokud máš čas a chuť, přijeď již v pátek 23. března 2018, od 17:30 hod se uskuteční předprogram (mše svatá, křížová cesta, chvály či muzikál). Přespání z pátku na sobotu pro předem přihlášené účastníky předprogramu zajištěno. Poplatek za nocleh 150 Kč. Na toto setkání pozvěte i své kamarády. Podrobnosti k předprogramu, dopoledním skupinám a workshopům a také jízdní řády speciálně vypravených autobusů do Brna budou aktualizovány na webu: http://brno.signaly.cz/dcm/