Farní ohlášky 18. března 2018 - 5. neděle postní

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

neděle 18. března

v 17:15 hod. se budeme modlit křížovou cestu v Křížové kapli baziliky.; Ohlášená přednáška našeho farníka Karla Potáčka na téma „Po stopách Klementa Maria Hofbauera“ se ze zdravotních důvodů konat nebude.

pondělí 19. března

slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie, mše svatá bude mimořádně v 18:00 hod. Budeme se modlit za nemocného otce Angela a za Boží pomoc při jeho operaci.

čtvrtek 22. března

po večerní mši svaté bude tradiční pobožnost ke svaté Ritě. Tato přímluvkyně v lidsky neřešitelných situacích může také nám pomoci vyřešit naše problémy. Přijďme si vyprosit její mocnou přímluvu. Je krásnou tradicí přinášet tři růže, které jsou při pobožnosti požehnány. Jedna růže zůstává u oltáře sv. Rity spolu s naší prosbou, druhou růži darujeme bližnímu v nouzi a třetí požehnanou růži si odnášíme domů.

pátek 23. března

v 17:15 hod. se budeme modlit křížovou cestu.

sobota 24. března

slavnost Zvěstování Panně Marii; mše svatá bude v 8:00 hod. ráno, následovat bude mimořádná mše svatá v latinském ritu v 10:00 hod., po ní vyjde průvod na náměstí Svobody k mariánskému sloupu. Pobožnost je obětována za nenarozené děti a na ochranu nenarozeného života. Další informace na nástěnce.

neděle 25. května

Květná neděle – Pašijová, začíná Svatý týden. Před mší svatou, která začíná v 11. hod. budeme mít v průvodu s požehnanými kočičkami již tradičně i oslíka. Prosím, přiveďte své děti, kostýmy pro ně budou připravené v učebně opatství od 10:30 hod.; Děkujeme manželům Chytrým za zapůjčení oslíka. Děti mohou přinést oslíkovi jablíčko nebo mrkev. Večer v 19:00 hod se budeme modlit křížovou cestu v zahradě opatství. Přineste si s sebou lucerny nebo svíčky. Křížovou cestu povede naše mládež.

Další informace

  • 1.Pastorační aktivity budou probíhat podle ustáleného pořádku.
  • 2.Na nástěnce visí pořad bohoslužeb během Svatého týdne.
  • 3.Děkujeme za pomoc při úklidu baziliky minulou středu.
  • 4.Otec biskup Vojtěch zve mladé lidi na Diecézní setkání mládeže, které proběhne v sobotu 24. března 2018 v Brně a začíná v 8:30 hodin v katedrále. Další informace na webu: http://brno.signaly.cz/dcm/.
  • 5.Milí farníci, v letošním roce se opět zapojíme do programu Noci kostelů. Kdo z Vás by chtěl pomoci a rozšířit tak řady našich dobrovolníků, prosíme, ať se zapíše do připraveného seznamu v sakristii. Noc kostelů v letošním roce připadá na pátek 25. května. První setkání organizátorů proběhne v neděli 15. dubna odpoledne. Těšíme se na společné setkání a zapojení nových dobrovolníků do života farnosti.

 Komunita augustiniánů Starobrněnského opatství vám přeje požehnané dny, v tomto čase zvláště žákům a studentům, kterým začínají opět školní povinnosti. Doporučujeme vás všechny pod ochranu Panny Marie Svatotomské. Společně ji prosme za mír na Ukrajině a ve světě.