Farní ohlášky 25. března 2018 Květná neděle (Pašijová)

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

Květná neděle 25. března

Začíná Svatý týden. Před mší svatou, která začíná v 11:00 hod., bude již tradičně v průvodu oslík; děkujeme manželům Chytrým za jeho zapůjčení. Večer v 19:00 hod se budeme modlit křížovou cestu v zahradě opatství. Přineste si s sebou lucerny nebo svíčky. Křížovou cestu povede naše mládež.

středa 28. března

Po mši svaté bude úklid baziliky. Prosíme o pomoc s velikonočním úklidem a s přípravou dekorací.

Zelený čtvrtek 29. března

Večerní mše na památku Večeře Páně s obřadem umývání nohou začne v 18:00 hod. Po ukončení liturgie přeneseme Nejsvětější svátost do „Getsemanské zahrady“, která bude otevřena k adoraci do 22:00 hod.

Velký pátek 30. března

Den přísného postu; v 8:00 hod. se budeme společně modlit breviář: liturgii hodin a ranní chvály. Bazilika bude otevřena k adoraci a soukromé modlitbě do 12:00 hod. V 15:00 hod. se pomodlíme křížovou cestu. V 18:00 hod. začnou obřady na památku umučení Páně s uctíváním kříže. Po ukončení velkopátečních obřadů přeneseme Nejsvětější svátost do Božího hrobu. Možnost soukromé modlitby do 21:00 hod. Od 21:00 do 22:00 hod. mládež povede společnou modlitbu.

Bílá sobota 31. března

V 8:00 hod. se společně pomodlíme breviář a do 12:00 hod. bude možnost soukromé adorace. Ve 20:00 hod. začne obřad Velikonoční vigilie, oslava Ježíšova zmrtvýchvstání. Shromáždíme se před bazilikou k obřadu posvěcení ohně, každý dostane svíci. Liturgii zakončíme průvodem kolem misijního kříže a sochy Panny Marie. Po ukončení liturgie bude otevřena farní kavárna ke křesťanskému agapé. Pochutiny na společný stůl můžete přinést před obřady do farní kavárny.

neděle Zmrtvýchvstání Páně 1.dubna

O slavnosti Zmrtvýchvstání Páně budou mše svaté jako obvykle: v 7:30 hod.; v 9:00 hod. a v 11:00 hod. Při všech mších svatých požehnáme pokrmy.

Velikonoční pondělí 2. dubna

Mše svaté budou jako v neděli: v 7:30 hod.; v 9:00 hod. a v 11:00 hod.

Další informace

  • 1.V pondělí, v úterý a ve středu 26. - 28. března – příležitost ke svátosti smíření od 17:00 do 19:00 hod.
  • 2.Pastorační aktivity ve Svatém týdnu nebudou, začnou až po neděli Božího milosrdenství.
  • 3.Na nástěnce a na webu visí pořad bohoslužeb během Svatého týdne.
  • 4.Milí farníci, v letošním roce se opět zapojíme do programu Noc kostelů. Kdo z Vás by chtěl pomoci a rozšířit tak řady našich dobrovolníků, prosíme, ať se zapíše do připraveného seznamu v sakristii. Noc kostelů v letošním roce připadá na pátek 25. května. První setkání organizátorů proběhne v neděli 15. dubna odpoledne. Těšíme se na společné setkání a zapojení nových dobrovolníků do života farnosti.

 Komunita augustiniánů Starobrněnského opatství vám přeje požehnané dny, v tomto čase zvláště žákům a studentům, kterým začínají opět školní povinnosti. Doporučujeme vás všechny pod ochranu Panny Marie Svatotomské. Společně ji prosme za mír na Ukrajině a ve světě.