Farní ohlášky 1. dubna 2018 Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

pondělí 2. dubna

Slavíme druhý den po Zmrtvýchvstání Páně – první den v Oktávu velikonočním. Mše svaté budou jako v neděli: 7:30; 9:00 a v 11:00 hod.

sobota 7. dubna

První sobota v měsíci dubnu, večerní poutní mše svatá s pobožností k Panně Marii Svatotomské bude v 18:00 hod. Naše bazilika s ikonou Černé madony je místem, kde můžeme obdržet mimořádné milosti. Cesta, po které Brnu přišla záchrana před Švédy je stále otevřená. Skrze tuto ikonu stále proudí Boží milosti těm, kteří se zde modlí. Pozvěte své přátele a blízké ke společné modlitbě.

neděle 8. dubna

Slavíme 2. neděli velikonoční – neděli Božího milosrdenství. V 15:00 hod., v hodinu milosrdenství bude v naší bazilice pobožnost k Božímu milosrdenství. Pobožnost v tuto hodinu má velká Boží zaslíbení. Využijme tento čas milosti k prosbám za sebe a své blízké.

Další informace

  • 1.Děkujeme ministrantům, varhaníkům a všem, kteří svým zpěvem, hudbou čí jinou formou pomoci přispěli ke krásné a důstojné oslavě Velikonoc.
  • 2.Děkujeme za pomoc při úklidu a při velikonoční výzdobě baziliky minulou středu.
  • 3.Papírové pokladničky s postní almužnou se budou vybírat příští neděli. Děti své pokladničky přinesou v obětním průvodu k oltáři.
  • 4.Pastorační aktivity v naší farnosti v tomto týdnu odpadají, náboženství ale již od úterý pokračuje podle rozvrhu hodin.
  • 5.Další setkání z cyklu Večerů na Starém Brně se uskuteční v neděli 15. dubna v kapitulní síni. Navštíví nás profesor Masarykovy univerzity Tomáš Tyc, který se věnuje popularizaci vědy. Předvede několik fyzikálních pokusů a jako věřící křesťan pohovoří také o svém vztahu k Bohu. Začátek je v 18:00 h.

 Komunita augustiniánů Starobrněnského opatství vám přeje požehnané dny, v tomto čase zvláště žákům a studentům, kterým začínají opět školní povinnosti. Doporučujeme vás všechny pod ochranu Panny Marie Svatotomské. Společně ji prosme za mír na Ukrajině a ve světě.