Neděle Božího milosrdenství 2018

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

neděle 8. dubna

Dnes slavíme 2. neděli velikonoční – neděli Božího milosrdenství. V 15:00 hod., v hodinu milosrdenství bude v naší bazilice pobožnost k Božímu milosrdenství. Pobožnost v tuto hodinu má velká Boží zaslíbení. Využijme tento čas milosti k prosbám za sebe a své blízké.

pondělí 9. dubna

Slavnost Zvěstování Páně, mše sv. bude v 18:00 hod.

středa 11. dubna

Památka sv. Stanislava, biskupa a mučedníka

pátek 13. dubna

Sv. Martina I., papeže a mučedníka

neděle 15. dubna

Mše svatá v 9:00 hod. bude doprovázena zpěvem kánonů z Taize. Zpívat bude nově vzniklá schola mládeže naší farnosti.

Další informace

  • 1.Pastorační aktivity v naší farnosti budou v tomto týdnu již podle zavedeného rozvrhu.
  • 2.V neděli 15. dubna v 16:00 se v Kapitulní síni opatství sejdou dobrovolníci k letošní Noci kostelů, která se bude konat v pátek 25. května. Pokud se chcete zapojit, můžete se zapsat do připraveného seznamu v sakristii, nebo se zúčastnit organizační schůzky příští neděli. Pokud máte zájem o hlubší poznání historie naší baziliky a kláštera a zároveň nahlédnout do běžně nepřístupných prostor, čekají Vás jako pořadatele jedinečné zážitky. Těšíme se na Vaši účast a pomoc.
  • 3. V neděli 15. dubna v 18:00 hod. se v Kapitulní síni opatství uskuteční další setkání z cyklu Večerů na Starém Brně. Navštíví nás profesor Masarykovy univerzity Tomáš Tyc, který se věnuje popularizaci vědy. Předvede několik fyzikálních pokusů a jako věřící křesťan pohovoří také o svém vztahu k Bohu.
  • 4.Příští neděli 15. dubna se bude při každé mši svaté konat sbírka pro Charitu na pomoc běžencům k návratu domů.
  • 5.Prosíme o pomoc při úklidu bazilky příští středu po mši svaté.

 Komunita augustiniánů Starobrněnského opatství vám přeje požehnané dny, v tomto čase zvláště žákům a studentům, kterým začínají opět školní povinnosti. Doporučujeme vás všechny pod ochranu Panny Marie Svatotomské. Společně ji prosme za mír na Ukrajině a ve světě.