Farní ohlášky 15. dubna 2018 - 3. neděle velikonoční

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

čtvrtek 19. dubna

Při mši svaté si připomeneme 1. výročí úmrtí otce Jana Budila a poděkujeme Bohu za krásné svědectví jeho kněžského a řeholního života.

neděle 22. dubna

V 18:00 hod. bude mše svatá s pobožností ke svaté Ritě, která je mocnou přímluvkyní v lidsky beznadějných situacích a ve smíření. Při pobožnosti budou požehnány růže. Rozšiřte řady ctitelů sv. Rity a pozvěte i své přátele, aby také přijali pomoc, která se zde nabízí.

Další informace

 • 1.Zveme všechny farníky k aktivnímu zapojení do pastoračních aktivit naší farnosti.
 • 2.V neděli v 10:00 hod se v 1. patře opatství schází Dětský sbor baziliky pod vedením Stanislava Boldižára.
 • 3.V úterý ve 20:00 hod. se schází společenství starší mládeže s otcem Angelem v učebně opatství
 • 4.Ve středu v 19:00 hod. zveme všechny, kdo rádi zpívají, na zkoušku Chrámového sboru pod vedením Jiřího Langa do učebny opatství.
 • 5.Ve čtvrtek dopoledne zveme maminky s malými dětmi na setkání "Kulihrášků". Scházíme se v 9:30 hod. v učebně opatství.
 • 6.Ve čtvrtek 19. dubna bude farní kancelář zavřena.
 • 7.Ve čtvrtek večer v 19:00 hod. vás zveme na setkání nad Božím slovem do učebny opatství.
 • 8.V pátek v 19:00 hod. je setkání školní mládeže nad Božím slovem v 1. patře opatství.
 • 9.V pátek v 19:00 hod. je v učebně kláštera zkouška komorního sboru „Oktet“ pod vedením Stanislava Boldižára.
 • 10.V pátek před 3. nedělí v měsíci ve 20:00 hod. se schází schola ke zpěvu kánonů z Taize.
 • 11.Všechny, kdo si nevybrali z naší nabídky, zveme na modlitbu růžence půl hodiny před každou mší svatou.
 • 12.Milí farníci, schůzka dobrovolníků pro pořádání letošní Noci kostelů se koná dnes v 16:00 hod. v Kapitulní síni. Noc kostelů se bude konat v pátek 25. května. Pokud se chcete zapojit, přijďte na organizační schůzku. Pokud máte zájem o hlubší poznání historie naší baziliky a kláštera a zároveň nahlédnout do běžně nepřístupných prostor, čekají Vás jako pořadatele jedinečné zážitky. Těšíme se na Vaši účast a pomoc.
 • 13.Dnes v 18:00 hod. se v Kapitulní síni uskuteční setkání z cyklu Večerů na Starém Brně. Navštíví nás profesor Masarykovy univerzity Tomáš Tyc, který se věnuje popularizaci vědy. Předvede několik fyzikálních pokusů a jako věřící křesťan pohovoří také o svém vztahu k Bohu. Hrou na klavír doprovodí Vojtěch Potáček.
 • 14.Děkujeme za pomoc při úklidu minulou středu.