Farní ohlášky 22. dubna 2018 - neděle Dobrého pastýře

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

neděle 22. dubna

V 18:00 hod. bude mše svatá s pobožností ke svaté Ritě: možná je pro Vás důležité přijít dnes k Bohu ještě jednou a vyprosit si mimořádnou pomoc k vyřešení těžké situace ve vašem životě nebo v životě vašich blízkých. Svatá Rita je mocná přímluvkyně.

pondělí 23. dubna

Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, hlavního patrona pražské diecéze, mše svatá bude v 18:00 hod.

úterý 24. dubna

Svátek obrácení sv. Augustina, významný den augustiniánského řádu; Památka sv. Jiří, mučedníka.

středa 25. dubna

Svátek sv. Marka, evangelisty

čtvrtek 26. dubna

Svátek Panny Marie Dobré rady – tento titul Panny Marie je spojený s augustiniánkým sanktuáriem v Genezzano v Itálii.

sobota 28. dubna

Památka sv. Ludvíka Maria Grigniona z Montfortu, kněze

Další informace

  • 1.Zveme všechny farníky k aktivnímu zapojení do pastoračních aktivit naší farnosti. Nabídku najdete na webu farnosti nebo na nástěnce v bazilice.
  • 2.Každou neděli se po mši svaté v 9:00 hod. otevírá farní kavárna. Přijměte naše pozvání a využijte této příležitosti k vzájemnému seznámení a prohloubení přátelských vztahů ve farnosti. Pro děti jsou připraveny hry a na zahrádce trampolína. Vchod brankou mezi dvěma cypřišky.
  • 3.Prosíme o pomoc při úklidu baziliky ve středu po mši svaté.
  • 4.V minulém týdnu nás navštívil hlavní představený augustiniánského řádu otec Alejandro Moral. Ve čtvrtek 19. dubna předsedal mši svaté za našeho otce Jana Budila v den 1. výročí jeho úmrtí.
  • 5.V sakristii si můžete zakoupit knihu vzpomínek P. Jana Budila "Dny let mého putování", vydanou u příležitosti 1. výročí jeho úmrtí.

 Komunita augustiniánů Starobrněnského opatství vám přeje požehnané dny, v tomto čase zvláště žákům a studentům, kterým začínají opět školní povinnosti. Doporučujeme vás všechny pod ochranu Panny Marie Svatotomské. Společně ji prosme za mír na Ukrajině a ve světě.