Farní ohlášky 29. dubna 2018 - 5. neděle velikonoční

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

úterý 1. května

Sv. Josefa, dělníka

Středa 2. května

Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve

Čtvrtek 3. května

Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

Pátek 4. května

První pátek v měsíci, zpovídá se již od 17:00 hod.

Sobota 5. května

Večer v 18:00 hod. bude sloužena poutní mše svatá s pobožností k Panně Marii Svatotomské

Další informace

  • 1.Příští pátek odpadá setkání nad Biblí pro mládež, další pastorační aktivity budou podle rozvrhu. Nabídku najdete na webu farnosti nebo na nástěnce v bazilice.
  • 2.V měsíci květnu budou mariánské pobožnosti ve všední dny po mši svaté.
  • 3.Ve středu 2. května bude farní kancelář zavřena.
  • 4.Každou neděli v 10:00 hod. je otevřena farní kavárna. Přijměte naše pozvání a využijte této příležitosti k vzájemnému seznámení a prohloubení přátelských vztahů ve farnosti. Pro děti jsou připraveny hry a trampolína na zahrádce. Vchod brankou mezi dvěma cypřišky.
  • 5.Děkujeme za pomoc při úklidu baziliky minulou středu.
  • 6.V sakristii si můžete zakoupit knihu vzpomínek P. Jana Budila: Dny let mého putování, vydanou u příležitosti 1. výročí jeho úmrtí.
  • 7.Milí farníci, v úterý 1. května Vás srdečně zveme na tradiční mariánskou cyklopouť ke kapli Matky Boží na Veveří. Vyjíždíme v 9:30 od baziliky a návrat je naplánován na 17. hodinu. Bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách.
  • 8.Schůzka pořadatelů Noci kostelů se koná v neděli 13. května v 18:00 hod. v Kapitulní síni. Další dobrovolníci jsou srdečně vítáni.

 Komunita augustiniánů Starobrněnského opatství vám přeje požehnané dny, v tomto čase zvláště žákům a studentům, kterým začínají opět školní povinnosti. Doporučujeme vás všechny pod ochranu Panny Marie Svatotomské. Společně ji prosme za mír na Ukrajině a ve světě.