Farní ohlášky 6. května 2018 - 6. neděle velikonoční

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

úterý 8. května

Vzpomínka Panny Marie, Prostřednice všech milostí

čtvrtek 10. května

Slavnost Nanebevstoupení Páně

Další informace

  • 1.Příští úterý odpadá setkání mládeže, další pastorační aktivity budou podle rozvrhu. Nabídku najdete na webu farnosti nebo na nástěnce v bazilice.
  • 2.V měsíci květnu jsou mariánské pobožnosti ve všední dny na závěr mše svaté.
  • 3.Každou neděli v 10:00 hod. je otevřena farní kavárna. Přijměte naše pozvání a využijte této příležitosti k vzájemnému seznámení a prohloubení přátelských vztahů ve farnosti. Pro děti jsou připraveny hry a trampolína na zahrádce. Vchod brankou mezi dvěma cypřišky.
  • 4.Prosíme o pomoc při úklidu baziliky příští středu po mši svaté.
  • 5.V sakristii si můžete zakoupit knihu vzpomínek P. Jana Budila: Dny let mého putování, vydanou u příležitosti 1. výročí jeho úmrtí.
  • 6.Schůzka pořadatelů Noci kostelů se koná v neděli 13. května v 18:00 v Kapitulní síni. Další dobrovolníci jsou srdečně vítáni.
  • 7.Kurz výroby košíků z pedigu bude v sobotu 19. května od 14:00 hod. ve skautské klubovně na 3. nádvoří. Je nutné se přihlásit v sakristii baziliky.
  • 8.Další "Večer na Starém Brně" se koná v neděli 20. května, tentokrát v bazilice. Večer bude věnován mariánské úctě. Verše z knihy Václava Renče „Popelka nazaretská“ bude recitovat kněz, scénárista a redaktor Českého rozhlasu a České televize Jan Hanák. Na varhany doprovodí bývalý starobrněnský varhaník Stanislav Vrbka. Začátek v 18:00 hod.