Farní ohlášky 13. května 2018 - 7. neděle velikonoční

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

Pondělí 14. května

Svátek sv. Matěje, apoštola

Středa 16. května

Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech

Sobota 19. května

Vigilie slavnosti Seslání Ducha Svatého;v bazilice ve 20:00 hod. modlitební bdění.bdění, na které všechny farníky srdečně zveme. Modlitbu a zpěv povede mládež naší farnosti.

Neděle 20. května

slavnost Seslání Ducha Svatého

Další informace

  • 1.Pastorační aktivity budou podle rozvrhu, jen páteční setkání mládeže nad Biblí odpadá.
  • 2.V měsíci květnu jsou mariánské pobožnosti ve všední dny na závěr mše svaté.
  • 3.Schůzka pořadatelů Noci kostelů se koná dnes, 13. května v 18:00 hod. v Kapitulní síni. Další dobrovolníci jsou srdečně vítáni.
  • 4.V sobotu 19. května o vigilii slavnosti Seslání Ducha Svatého bude v bazilice ve 20:00 hod. modlitební bdění, na které všechny farníky srdečně zveme. Modlitbu a zpěv povede mládež naší farnosti.
  • 5.Děkujeme za pomoc při úklidu baziliky minulou středu.
  • 6.V sakristii si můžete zakoupit knihu vzpomínek P. Jana Budila: Dny let mého putování, vydanou u příležitosti 1. výročí jeho úmrtí.
  • 7.Kurz výroby košíků z pedigu bude v sobotu 19. května od 14:00 hod. ve skautské klubovně na 3. nádvoří. Je nutné se přihlásit v sakristii baziliky.
  • 8.Další večer na Starém Brně se koná v neděli 20. května, tentokrát v bazilice. Večer bude věnován mariánské úctě. Verše z knihy Václava Renče „Popelka nazaretská“ bude recitovat kněz, scénárista a redaktor Českého rozhlasu a České televize Jan Hanák. Na varhany doprovodí bývalý starobrněnský varhaník Stanislav Vrbka. Začátek v 18:00 hod.
  • 9.Příští neděli 20. května bude při bohoslužbách sbírka na Charitu.

 Komunita augustiniánů Starobrněnského opatství vám přeje požehnané dny, v tomto čase zvláště žákům a studentům, kterým začínají opět školní povinnosti. Doporučujeme vás všechny pod ochranu Panny Marie Svatotomské. Společně ji prosme za mír na Ukrajině a ve světě.