Farní ohlášky 20. května 2018 - slavnost Seslání Ducha Svatého

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

úterý 22. května

Svátek sv. Rity z Cascie, augustiniánské řeholnice, poutní mši svaté bude předsedat otec biskup Pavel Posád. Pamatujme na růže, které jsou vyjádřením našich proseb. Pozvěme naše přátele a blízké na hlavní pouť k naší svaté Ritě, přímluvkyni v lidsky neřešitelných situacích a pomocnici ve smíření

čtvrtek 24. května

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného velekněze

pátek 25. května

Mše svatá bude výjimečně již v 8:00 hod. ráno

sobota 26. května

Památka sv. Filipa Neriho, kněze

neděle 27. května

Slavnost Nejsvětější Trojice, při mši svaté v 9:00 hod. bude v naší farnosti 1. sv. přijímání našich dětí

Další informace

  • 1.Pastorační aktivity budou podle rozvrhu, jen páteční setkání mládeže nad Biblí z důvodu konání "Noci kostelů" odpadne.
  • 2.Další večer na Starém Brně se koná dnes, v neděli 20. května, tentokrát v bazilice. Večer bude věnován mariánské úctě. Verše z knihy Václava Renče „Popelka nazaretská“ bude recitovat kněz, scénárista a redaktor Českého rozhlasu a České televize Jan Hanák, recitace bude doprovázena hrou na varhany. Začátek v 18:00 hod.
  • 3.Prosíme o pomoc při úklidu baziliky ve středu po večerní mši svaté.
  • 4.V sakristii nabízíme knihu vzpomínek P. Jana Budila: Dny let mého putování a také novou knihu o sv. Ritě „Nauč nás modlit se“.
  • 5.V pátek 25. května se koná „Noc kostelů“ Naše farnost se letos připojila. Začátek programu v naší bazilice je v 18:00 hod. Celý program najdete na webu „Noci kostelů“ nebo v brožuře k „Noci kostelů“ vydané.

 Komunita augustiniánů Starobrněnského opatství vám přeje požehnané dny, v tomto čase zvláště žákům a studentům, kterým začínají opět školní povinnosti. Doporučujeme vás všechny pod ochranu Panny Marie Svatotomské. Společně ji prosme za mír na Ukrajině a ve světě.