Farní ohlášky 27. května 2018 - slavnost Nejsvětější Trojice

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

středa 30. května

Památka sv. Zdislavy

čtvrtek 31. května

Slavnost Těla a krve Páně, na závěr mše svaté bude průvod s eucharistií, prosíme rodiče, aby vypravili své děti s květinami do tohoto liturgického průvodu.

pátek 1. června

památka sv. Justina, mučedníka, 1. pátek v měsíci, příležitost ke svátosti smíření bude již od 17:00 hod.

sobota 2. června

1. sobota v měsíci, v naší bazilice bude v 18:00 hod. poutní mše svatá k Panně Marii Svatotomské. První soboty v naší bazilice jsou příležitostí získat velké Boží milosti a pomoc. Přijďte a pozvěte i své přátele.

Další informace

  • 1.Dnes je výjimečně farní kavárna zavřena.
  • 2.Děkujeme za pomoc při úklidu baziliky minulou středu.
  • 3.V sakristii nabízíme knihu vzpomínek P. Jana Budila: Dny let mého putování a také novou knihu o sv. Ritě „Nauč nás modlit se“.
  • 4.Děkujeme všem, kteří organizovali „Noc kostelů“ v naší farnosti a také všem, kteří jim v tom obětavě pomáhali.
  • 5.Začíná turistická sezóna a tak farnost ve spolupráci s Magistrátem města Brna opět otevírá baziliku k prohlídkám. Otevřeno bude od 12. června do 15. září, vždy od úterka do soboty. Dopoledne v čase: 10:00 – 12:00 hod. a odpoledne: 14:00 - 17:00 hod.

 Komunita augustiniánů Starobrněnského opatství vám přeje požehnané dny, v tomto čase zvláště žákům a studentům, kterým začínají opět školní povinnosti. Doporučujeme vás všechny pod ochranu Panny Marie Svatotomské. Společně ji prosme za mír na Ukrajině a ve světě.