Farní ohlášky 3. června 2018 - 9. neděle v liturgickém mezidobí

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

neděle 3. června

Zveme všechny farníky na diecézní slavnost Těla a krve Páně. V 15:30 hodin bude zahájena pontifikální bohoslužbou v kostele sv. Janů u Minoritů. Bohoslužbě bude předsedat brněnský pomocný biskup Pavel Konzbul. Po mši vyjde z kostela eucharistický průvod středem města Brna a slavnost ukončí brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle asi v 18:00 hodin adorací v katedrále sv. Petra a Pavla na Petrově.

úterý 5. června

památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

pátek 8. června

slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

sobota 9. června

památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie

Další informace

  • 1.Pastorační aktivity budou podle rozvrhu, jen úterní setkání mládeže odpadá.
  • 2.Prosíme o pomoc při úklidu baziliky ve středu po mši svaté.
  • 3.V sakristii nabízíme knihu vzpomínek P. Jana Budila: Dny let mého putování a také novou knihu o sv. Ritě „Nauč nás modlit se“.
  • 4.Začíná turistická sezóna a tak farnost ve spolupráci s Magistrátem města Brna opět otevírá baziliku k prohlídkám. Otevřeno bude od 12. června do 15. září, vždy od úterka do soboty. Dopoledne v čase: 10:00 – 12:00 hod. a odpoledne: 14:00 - 17:00 hod.

 Komunita augustiniánů Starobrněnského opatství vám přeje požehnané dny, v tomto čase zvláště žákům a studentům, kterým začínají opět školní povinnosti. Doporučujeme vás všechny pod ochranu Panny Marie Svatotomské. Společně ji prosme za mír na Ukrajině a ve světě.