Farní ohlášky 10. června 2018 - 10. neděle v liturgickém mezidobí

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

úterý 12. června

Památka sv. Jana Sahagúnského, augustiniána

středa 13. června

Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve

pátek 15. června

Památka sv. Víta, mučedníka

Další informace

  • 1.V tomto týdnu farní pastorační aktivity končí, jen výuka náboženství na faře a aktivity paní Hartlové s předškolními dětmi a jejich maminkami budou pokračovat do 21. června.
  • 2.Děkujeme za pomoc při úklidu baziliky minulou středu.
  • 3.V sakristii nabízíme knihu vzpomínek P. Jana Budila: Dny let mého putování a také novou knihu o sv. Ritě „Nauč nás modlit se“.
  • 4.Začíná turistická sezóna a tak farnost ve spolupráci s Magistrátem města Brna opět otevírá baziliku k prohlídkám. Otevřeno bude od 12. června do 15. září, vždy od úterka do soboty. Dopoledne v čase: 10:00 – 12:00 hod. a odpoledne: 14:00 - 17:00 hod.
  • 5.V pátek 15. června slaví své jmeniny náš farář, otec Wit. Při této příležitosti děkujeme za jeho práci pro farnost a přejeme Boží požehnání do další práce a radost v řeholním a kněžském životě.
  • 6.Příští neděli 17. června od 16:00 hod. se koná farní den. Zveme zvláště ty, kteří pomáhali s organizací Noci kostelů v naší farnosti a rodiče se školními i předškolními dětmi. Vyhodnotíme zde také celoroční účast dětí na nedělních mších svatých ze stromu Božího království a také účast na katechezích. Skautky připravily pro děti pěkný program. Setkáme se ve farní kavárně a na opatské zahradě s trampolínou. Děkujeme za příspěvky na společný stůl.

 Komunita augustiniánů Starobrněnského opatství vám přeje požehnané dny, v tomto čase zvláště žákům a studentům, kterým začínají opět školní povinnosti. Doporučujeme vás všechny pod ochranu Panny Marie Svatotomské. Společně ji prosme za mír na Ukrajině a ve světě.