Farní ohlášky 17. června 2018 - 11. neděle v liturgickém mezidobí

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

čtvrtek 21. června

Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

pátek 22. června

V naší farnosti den sv. Rity. V 18:00 hod. mše svatá s pobožností ke sv. Ritě a žehnání růží. Pozvěte své blízké a přátele. Svatá Rita je přímluvkyní ve smíření a v lidsky neřešitelných situacích.

Další informace

  • 1.Tento týden pokračuje již jen výuka náboženství na faře, setkání maminek s malými dětmi „Kulihrášci“ a naposledy se sejde i skupina předškoláků.
  • 2.Dnes odpoledne v 16:00 hod. se koná farní den. Je to příležitost k setkání farníků. Zveme zvláště ty, kteří jsou zapojeni do různých farních aktivit: ty, kteří se zde modlí růženec, uklízejí baziliku, zpívají ve sborech, účastní se pastoračních setkání a výuky náboženství – děti a jejich rodiče, organizátory a pomocníky „Noci kostelů“. Všichni farníci jsou srdečně zváni. Setkáme se v prostorách farní kavárny a na opatské zahradě. Vstup brankou u dvou cypřišků. Děkujeme za příspěvky na společný stůl.
  • 3.Prosíme o pomoc při úklidu baziliky ve středu po mši svaté.
  • 4.Starobrněnské hudební slavnosti se konají 23. a 24. června. Koncerty Spirituál kvintetu, skupiny Svítání a Bratří Ebenů začínají vždy v 19:30 hod. Další informace na nástěnce nebo na www.starobrnenskehudebnislavnosti.cz.
  • 5.Začíná turistická sezóna a tak farnost ve spolupráci s Magistrátem města Brna opět otevírá baziliku k prohlídkám. Otevřeno bude od 12. června do 15. září, vždy od úterka do soboty, dopoledne v čase: 10:00 – 12:00 hod. a odpoledne: 14:00 - 17:00 hod.
  • 6.Příští neděli bude sbírka na bohoslovce.

 Komunita augustiniánů Starobrněnského opatství vám přeje požehnané dny, v tomto čase zvláště žákům a studentům, kterým začínají opět školní povinnosti. Doporučujeme vás všechny pod ochranu Panny Marie Svatotomské. Společně ji prosme za mír na Ukrajině a ve světě.