Farní ohlášky 1. července 2018 - 13. neděle v liturgickém mezidobí

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

úterý 3. července

Svátek sv. Tomáše, apoštola

čtvrtek 5. července

Slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy a hlavních patronů Moravy

pátek 6. července

1. pátek v měsíci, příležitost ke svátosti smíření bude již od 17:00 hod.

sobota 7. července

1. sobota v měsíci. V bazilice bude v 18:00 hod. tradiční poutní mše svatá k Panně Marii Svatotomské. Podstatným úkolem naší farnosti je šířit úctu k Panně Marii Svatotomské, která zde rozdává mimořádné Boží milosti. Buďme si vědomi odpovědnosti, která naší farnosti byla Bohem svěřena. Zastavme se zde k modlitbě a pozvěme i své přátele.

Další informace

  • 1.Prosíme o pomoc při úklidu baziliky příští středu po mši svaté.
  • 2.Výuka náboženství v příštím školním roce bude probíhat podle letošního rozvrhu hodin.
  • 3.Rodiče, kteří chtějí své dítě v příštím školním roce přivést k 1. sv. přijímání, přihlaste je v sakristii. Děti chodí k 1. sv. přijímání obvykle ve 3. třídě. Příprava bývá ve školním roce v neděli v 10:00 hod na faře za přítomnosti rodičů.
  • 4.U východu z baziliky můžete podepsat petici na podporu manželství jako smlouvy mezi mužem a ženou. Ve sněmovně leží zákon, kterým má být vztah dvou mužů nebo dvou žen uznán manželstvím, což odporuje přirozenému a Božímu zákonu.

 Komunita augustiniánů Starobrněnského opatství vám přeje požehnané dny, v tomto čase zvláště žákům a studentům, kterým začínají opět školní povinnosti. Doporučujeme vás všechny pod ochranu Panny Marie Svatotomské. Společně ji prosme za mír na Ukrajině a ve světě.