Farní ohlášky 15. července 2018 - 15. neděle v liturgickém mezidobí

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

neděle 22. července

Příští neděli 22. července – v 18:00 hod. bude mše svatá s tradiční pobožností ke svaté Ritě. Přijďte si vyprosit požehnání a pomoc svaté Rity a pozvěte i své přátele. Tato světice je přímluvkyní v těžkých a lidsky neřešitelných situacích. Je mocnou pomocnicí v usmíření. Na závěr pobožnosti požehnáme růže.

Další informace

  • 1.Prosíme o pomoc při úklidu baziliky příští středu po mši svaté.
  • 2.V pátek 20. července začínají tradiční oslavy narozenin Gregora Johanna Mendla. Na zahájení oslav bude otevřena nově opravená klenotnice opatství. Slavnostního otevření se zúčastní předseda Senátu Parlamentu České republiky Milan Štěch. Záštitu nad oslavami převzali též diecézní biskup brněnský Vojtěch Cikrle, hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek, primátor statutárního města Brna Petr Vokřál, rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek a generál augustiniánského řádu Alejandro Moral. Pro veřejnost jsou připraveny přednášky v Mendlově refektáři a komentované prohlídky augustiniánských muzeí, knihovny a baziliky. Program a další informace na https://ticbrno.cz/centrum-mesta/mendel-je-vedec-2018. Oslavy budou zakončeny bohoslužbou v naší bazilice v neděli 22. července v 11:00 hod.

 Komunita augustiniánů Starobrněnského opatství vám přeje požehnané dny, v tomto čase zvláště žákům a studentům, kterým začínají opět školní povinnosti. Doporučujeme vás všechny pod ochranu Panny Marie Svatotomské. Společně ji prosme za mír na Ukrajině a ve světě.