Farní ohlášky 22. července 2018 - 16. neděle v liturgickém mezidobí

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

neděle 22. července - 11:00 hod.

V 11:00 hod. bude mše svatá sloužena za Gregora Johanna Mendla. Dnes si připomínáme 196. výročí jeho narození. Naše farnost je na tohoto kněze, opata a slavného vědce velmi hrdá. Prosím, podporujme svými modlitbami přípravy oslav 200. výročí jeho narození, které máme před sebou a oslavíme je v roce 2022.

neděle 22. července -18:00 hod.

V 18:00 hod. bude mše svatá s tradiční pobožností ke svaté Ritě. Přijďte si vyprosit požehnání a pomoc svaté Rity a pozvěte i své přátele. Tato světice je přímluvkyní v těžkých a lidsky neřešitelných situacích. Je mocnou pomocnicí v usmíření. Na závěr pobožnosti požehnáme růže.

středa 25. července

svátek sv. Jakuba, apoštola

čtvrtek 26. července

památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

pátek 27. července

památka sv. Gorazda a druhů

Další informace

  • 1.Děkujeme za pomoc při úklidu baziliky minulou středu.

 Komunita augustiniánů Starobrněnského opatství vám přeje požehnané dny, v tomto čase zvláště žákům a studentům, kterým začínají opět školní povinnosti. Doporučujeme vás všechny pod ochranu Panny Marie Svatotomské. Společně ji prosme za mír na Ukrajině a ve světě.