Farní ohlášky 29. července 2018 - 17. neděle v liturgickém mezidobí

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

úterý 31. července

Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze

středa 1. srpna

Památka sv. Alfonse Maria z Liguori, biskupa a učitele církve

pátek 3. srpna

1. pátek v měsíci, příležitost ke sv. zpovědi bude již od 17:00 hod.

sobota 4. srpna

Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze; 1. sobota v měsíci, v 18:00 hod. bude poutní mše svatá s pobožností k Panně Marii Svatotomské. Brno nesmí zapomenout na mimořádnou milost záchrany před Švédy. Důležitým úkolem naší farnosti je šířit úctu k Palladiu města Brna a vyprošovat všechny milosti potřebné v dnešní době. Pečujme s vděčností o tento zdroj Božích milostí.

Další informace

  • 1.Farní kavárna je nyní zavřena, otevřena bude v neděli 12. srpna večer po zahájení tridua k naší hlavní pouti.