Farní ohlášky 5. srpna 2018 - 18. neděle v liturgickém mezidobí

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

pondělí 6. srpna

Svátek Proměnění Páně, mše sv. bude mimořádně v 18:00 hod.

středa 8. srpna

Památka sv. Dominika, kněze

čtvrtek 9. srpna

Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže – Edity Steinové, panny a mučednice, patronky Evropy

pátek 10. srpna

Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka

sobota 11. srpna

Památka sv. Kláry, panny

neděle 12. srpna

začíná příprava na hlavní pouť starobrněnského opatství; v 18:00 hod. budou nešpory s přednáškou patera Jana Hanáka. Další program pouti k Panně Marii Svatotomské najdete na plakátech nebo na webu farnosti. Můžete si vzít i lístek s programem pouti.

Další informace

  • 1.Farní kavárna bude otevřena příští neděli 12. srpna večer po zahájení tridua k naší hlavní pouti.
  • 2.Prosíme o pomoc při úklidu baziliky před poutí ve středu po mši svaté. Na úklid bude potřeba více lidí, abychom baziliku na pouť dobře uklidili.

 Komunita augustiniánů Starobrněnského opatství vám přeje požehnané dny, v tomto čase zvláště žákům a studentům, kterým začínají opět školní povinnosti. Doporučujeme vás všechny pod ochranu Panny Marie Svatotomské. Společně ji prosme za mír na Ukrajině a ve světě.