Farní ohlášky 5. srpna 2018 - 18. neděle v liturgickém mezidobí

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

pondělí 6. srpna

Svátek Proměnění Páně, mše sv. bude mimořádně v 18:00 hod.

středa 8. srpna

Památka sv. Dominika, kněze

čtvrtek 9. srpna

Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže – Edity Steinové, panny a mučednice, patronky Evropy

pátek 10. srpna

Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka

sobota 11. srpna

Památka sv. Kláry, panny

neděle 12. srpna

začíná příprava na hlavní pouť starobrněnského opatství; v 18:00 hod. budou nešpory s přednáškou patera Jana Hanáka. Další program pouti k Panně Marii Svatotomské najdete na plakátech nebo na webu farnosti. Můžete si vzít i lístek s programem pouti.

Další informace

  • 1.Farní kavárna bude otevřena příští neděli 12. srpna večer po zahájení tridua k naší hlavní pouti.
  • 2.Prosíme o pomoc při úklidu baziliky před poutí ve středu po mši svaté. Na úklid bude potřeba více lidí, abychom baziliku na pouť dobře uklidili.