Farní ohlášky 12. srpna 2018 - 19. neděle v liturgickém mezidobí

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

neděle 12. srpna

1. den tridua před slavností Panny Marie Svatotomské. Začíná příprava na hlavní pouť starobrněnského opatství. V 18:00 hod. budou nešpory s přednáškou otce Jana Hanáka k Antifonáři a Žaltáři Elišky Rejčky – Nešpory Nanebevzetí Panny Marie.

pondělí 13. srpna

2. den tridua před slavností Panny Marie Svatotomské. V 18:00 hod. mše svatá. Po mši svaté Nešpory k svátku Nanebevzetí Panny Marie od otce J. Olejníka s přednáškou otce Jana Hanáka. Na závěr Starobrněnský Zdrávas Miroslava Příhody.

úterý 14. srpna

Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka. 3. den tridua, v 18:00 hod. mše svatá. Po mši svaté Mariánské antifony ze sbírky anonymních svátečních antifon Augustiniánského kláštera v Brně s přednáškou otce Jana Hanáka. Na závěr Ave Maria Stella od F. Aneria a Magnificat otce D. Brosmanna. Celé triduum bude doprovázeno komorním sborem naší baziliky pod vedením Stanislava Boldižára.

středa 15. srpna

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie, naše hlavní pouť. Slavnostní mše svatá bude v 18:00 hod. sloužena brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem. Hudební doprovod: Starobrněnský chrámový sbor a orchestr pod vedením Jiřího Langa.

pátek 17. srpna

Svátek sv. Kláry z Montefalca, augustiniánské světice.

Další informace

  • 1.Během tridua bude otevřena naše farní kavárna vždy po večerním programu. Všichni jste srdečně zváni.

 Komunita augustiniánů Starobrněnského opatství vám přeje požehnané dny, v tomto čase zvláště žákům a studentům, kterým začínají opět školní povinnosti. Doporučujeme vás všechny pod ochranu Panny Marie Svatotomské. Společně ji prosme za mír na Ukrajině a ve světě.