Farní ohlášky 19. srpna 2018 - 20. neděle v liturgickém mezidobí

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

úterý 21. srpna

památka sv. Pia X., papeže

středa 22. srpna

památka Panny Marie Královny; v naší farnosti tradiční den modlitby ke sv. Ritě. Po mši sv. bude pobožnost ke sv. Ritě u jejího oltáře s požehnáním růží. Je to krásný zvyk přinést jednu růži sv. Ritě, druhou darovat někomu v nouzi a třetí donést domů na připomínku této modlitby.

pátek 24. srpna

svátek sv. Bartoloměje, apoštola

Další informace

  • 1.Děkujeme všem, kteří se zapojili do příprav naší hlavní pouti. Děkujeme všem, kdo uklízeli baziliku, našim sborům: Komornímu sboru baziliky pod vedením Stanislava Boldižára za hudební doprovod během tridua a Starobrněnskému chrámovému sboru a orchestru pod vedením Jiřího Langa za hudební doprovod na poutní mši sv. Děkujeme ministrantům za službu u oltáře, a také našim farnicím za vedení farní kavárny během tridua. Velké poděkování patří těm, kteří pekli koláče a potom před bazilikou zajišťovali občerstvení.
  • 2. Prosíme o pomoc při úklidu baziliky ve středu po mši svaté.

 Komunita augustiniánů Starobrněnského opatství vám přeje požehnané dny, v tomto čase zvláště žákům a studentům, kterým začínají opět školní povinnosti. Doporučujeme vás všechny pod ochranu Panny Marie Svatotomské. Společně ji prosme za mír na Ukrajině a ve světě.