Farní ohlášky 9. září 2018 - 23. neděle v liturgickém mezidobí

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

pondělí 10. září

Svátek sv. Mikuláše Tolentinského, velkého augustiniánského světce. Výjimečně bude mše sv. v 18:00 hod. zakončená pobožností ke sv. Mikuláši.

čtvrtek 13. září

Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

pátek 14. září

Svátek Povýšení svatého kříže

sobota 15. září

Památka Panny Marie Bolestné

Další informace

  • 1.Děkujeme panu Stanislavu Skřičkovi za organizaci a nachystání včerejšího setkání kněží vzešlých ze Starého Brna a také těch, kteří zde působili.
  • 2.Prosíme o pomoc při úklidu baziliky Ve středu po mši svaté.
  • 3.V sobotu v 18:00 hod. proběhne v naší bazilice mimořádná událost. Během nešpor naši postulanti: Tomáš Machaj a Jakub Starý přijmou augustiniánský hábit a začnou tak noviciát. Připojí se k nim také postulant ze Slovenska Julius Kunc. Prosíme o modlitební podporu našich noviců. Na tuto obláčku neboli vstup do noviciátu v naší bazilice jste všichni srdečně zváni.
  • 4.Zahájení výuky náboženství v tomto školním roce bude v pondělí 17. září. Rozvrh hodin najdete na vývěskách a na farním webu. Setkání Kulihrášků začne příští čtvrtek 20. září v 9:30 na faře.
  • 5.Dnešní mše sv. bude končit požehnáním chlebů ke cti sv. Mikuláše Tolentinského. Při odchodu z baziliky obdržíte balíčky s požehnanými chleby, které při požití přináší potřebné požehnání. A pak na závěr požehnáme školní aktovky našich školáků. U východu z baziliky stojí nástěnka s rybičkami, kde si naše děti mohou vybrat svou rybku, podepsat a nalepit si každou neděli jednu šupinku.

 Komunita augustiniánů Starobrněnského opatství vám přeje požehnané dny, v tomto čase zvláště žákům a studentům, kterým začínají opět školní povinnosti. Doporučujeme vás všechny pod ochranu Panny Marie Svatotomské. Společně ji prosme za mír na Ukrajině a ve světě.