Farní ohlášky 16. září 2018 - 24. neděle v liturgickém mezidobí

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

středa 19. září

památka sv. Alfonse de Orozco, augustiniána

čtvrtek 20. září

památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, Pavla Chong Ha- sanga a druhů, mučedníků

pátek 21. září

svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

sobota 22. září

den modliteb ke svaté Ritě, v 18:00 hod. bude mše svatá s pobožností ke svaté Ritě a žehnáním růží. Přijďme si vyprosit mimořádné milosti a pozvěme také své přátele

Další informace

  • 1.Děkujeme za pomoc při úklidu baziliky minulou středu.
  • 2.Od příštího týdne začíná výuka náboženství. Rozvrh najdete na vývěskách a na farním webu.
  • 3.V úterý 18. září v 16:00 hod. v učebně na faře na Mendlově náměstí 1 (vchod brankou mezi dvěma cypřišky) začnou katecheze s Andělínem – setkání předškolních dětí s rodiči nebo prarodiči. Dětem s sebou vezměte sešit. Délka setkání 45 minut. Těší se na vás paní katechetka Ludmila Hartlová.
  • 4.Biblický kurz Kniha Izaiáš a Markovo evangelium s biblisty Petrem Marečkem a Stanislavem Pacnerem bude na Biskupském gymnáziu v pěti večerních čtvrtečních setkáních se čtrnáctidenní periodicitou: 20. září, 4. a 18. října a 8. a 22. listopadu vždy od 17 hodin.
  • 5.Teologický kurz bude probíhat od října 2018 do května 2019 dle stanoveného rozvrhu (16 sobotních setkání, asi 1× za 14 dní, vždy cca od 9 do 15 hodin). Kurz je vhodný pro zájemce, kteří si chtějí upevnit nebo rozšířit své náboženské vzdělání. Přihlášky se podávají na Diecézním katechetickém centru nejpozději do 21. 9. 2018. Formulář přihlášky, informace o kurzu, data plánovaných sobot naleznete na http://brno.biskupstvi.cz/kc/kurz.html
  • 6.Do 20. září je možné se přihlásit na roční kurz trvalé formace v rodinné pastoraci na Papežském institutu Jana Pavla II. v Římě s místem konání Vranov u Brna. Studovat mohou také rodiče (matky) s malými dětmi, neboť poslech přednášek je umožněn v celém areálu Duchovního centra, kde výuka a formace probíhá. Více informací a přihláška je na stránkách akademie.biskupstvi.cz.
  • 7.Minulou sobotu začal v našem opatství noviciát. Máme tři novice, dva z našeho opatství: Tomáš Machaj a Jakub Starý a třetí novic Julius Kunc je ze Slovenska. Magistrem noviciátu je otec Angelo Lemme. Na pomoc mu byli posláni dva otcové ze Slovenska: otec Milan Hermanovský a otec Jozef Jurdak. Prosíme o vaše modlitby za novice a zdárný průběh noviciátu.
  • 8.Příští neděli 23. září bude sbírka do Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze. Svým darem podpoříte službu kněží a život v naší diecézi. Více informací najdete na stránce .

 Komunita augustiniánů Starobrněnského opatství vám přeje požehnané dny, v tomto čase zvláště žákům a studentům, kterým začínají opět školní povinnosti. Doporučujeme vás všechny pod ochranu Panny Marie Svatotomské. Společně ji prosme za mír na Ukrajině a ve světě.