Farní ohlášky 30. září 2018 - 26. neděle v liturgickém mezidobí

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

úterý 2. října

památka svatých andělů strážných

čtvrtek 4. října

památka sv. Františka z Assisi

pátek 5. října

první pátek v měsíci, příležitost ke svátosti smíření bude již od 17:00 hod.

sobota 6. října

první sobota v měsíci, poutní mše svatá s pobožností k Panně Marii Svatotomské bude sloužena v 18:00 hod. Nezanedbejme tuto mimořádnou příležitost k modlitbě v naší bazilice a pozvěme i své přátele.

Další informace

  • 1.Děkujeme za pomoc při úklidu baziliky minulou středu.
  • 2.V tomto týdnu se již konají všechny pastorační aktivity:
  • 3.V úterý v 16:00 hod. v učebně na faře na Mendlově náměstí 1 (vchod brankou mezi dvěma cypřišky) pokračují katecheze s Andělínem – setkání předškolních dětí s rodiči nebo prarodiči. Dětem s sebou vezměte sešit. Délka setkání 45 minut. V úterý ve 20:00 hod. se sejde v učebně společenství starší mládeže.
  • 4.Ve čtvrtek dopoledne 9:30 – 11:30 hod. se scházejí maminky s nejmenšími dětmi – „Kulihrášky“ - v učebně farnosti. Srdečně zveme. Těší se na vás paní katechetka Ludmila Hartlová. Ve čtvrtek v 19:00 hod. bude zahájeno setkávání nad Božím slovem pro dospělé.
  • 5.V pátek v 19:00 hod. se setká v sále v 1. patře opatství při rozjímání nad Biblí mládež.
  • 6.Začíná říjen, měsíc zasvěcený Panně Marii Růžencové. Maria v každém svém zjevení vybízí lidi k soustavné modlitbě růžence. Říjen je mimořádným časem, věnovaným této modlitbě. Od úterý do pátku se v 17:30 modlíme v bazilice růženec. Rozšiřte řady modlitebníků.

 Komunita augustiniánů Starobrněnského opatství vám přeje požehnané dny, v tomto čase zvláště žákům a studentům, kterým začínají opět školní povinnosti. Doporučujeme vás všechny pod ochranu Panny Marie Svatotomské. Společně ji prosme za mír na Ukrajině a ve světě.