Farní ohlášky 7. října 2018 - 27. neděle v liturgickém mezidobí

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

středa 10. října

svátek sv. Tomáše z Villanovy, augustiniána a biskupa

sobota 13. října

den modliteb za všechny dobrodince augustiniánského řádu

Další informace

  • 1.Prosíme o pomoc při úklidu baziliky příští středu po mši svaté.
  • 2.V minulém týdnu již začaly všechny pastorační aktivity:
  • 3.V úterý v 16:00 hod. v učebně na faře na Mendlově náměstí 1 (vchod brankou mezi dvěma cypřišky) pokračují katecheze s Andělínem – setkání předškolních dětí s rodiči nebo prarodiči. Délka setkání 45 minut.
  • 4.V úterý ve 20:00 hod. se schází v učebně společenství starší mládeže.
  • 5.Ve čtvrtek dopoledne 9:30 – 11:30 hod. se scházejí maminky s nejmenšími dětmi – „Kulihrášky“ - v učebně farnosti. Srdečně zveme. Těší se na vás paní katechetka Ludmila Hartlová.
  • 6.Ve čtvrtek v 19:00 hod. se koná setkání nad Božím slovem pro dospělé.
  • 7.V pátek v 19:00 hod. se setká při rozjímání nad Biblí mládež.
  • 8.Měsíc říjen je zasvěcený Panně Marii Růžencové. Maria nás v každém zjevení vybízí k soustavné modlitbě růžence. Říjen je mimořádným časem, věnovaným této modlitbě. Od úterý do pátku se v 17:30 modlíme v bazilice růženec. Rozšiřte řady modlitebníků.
  • 9.Ve čtvrtek 11. října v 19:00 hod. se v naší bazilice uskuteční koncert na poděkování dárcům orgánů k transplantaci a jejich rodinám. Vystoupí Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů. Koncert pořádá Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno. Všechny farníky srdečně zveme.

 Komunita augustiniánů Starobrněnského opatství vám přeje požehnané dny, v tomto čase zvláště žákům a studentům, kterým začínají opět školní povinnosti. Doporučujeme vás všechny pod ochranu Panny Marie Svatotomské. Společně ji prosme za mír na Ukrajině a ve světě.