Farní ohlášky 14. října 2018 - 28. neděle v liturgickém mezidobí

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

úterý 16. října

památka sv. Markéty Marie Alacoque, řeholnice, které Ježíš zjevil své přání, abychom uctívali jeho Nejsvětější Srdce pobožnostmi prvních pátků v měsíci

středa 17. října

památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka

čtvrtek 18. října

svátek sv. Lukáše, apoštola a evangelisty

sobota 20. října

památka sv. Magdalény z Nagasaki, augustiniánské řeholnice a mučednice

Další informace

  • 1.Děkujeme za pomoc při úklidu baziliky minulou středu.
  • 2.Rozvrh pastoračních aktivit najdete na vývěsce. Pastorační aktivity oživují společenství farnosti, zveme Vás všechny k aktivní účasti.
  • 3.Měsíc říjen je zasvěcený Panně Marii Růžencové. Maria nás v každém zjevení vybízí k soustavné modlitbě růžence. Říjen je mimořádným časem, věnovaným této modlitbě. Od úterý do pátku se v 17:30 modlíme v bazilice růženec. Rozšiřte řady modlitebníků.
  • 4.Každý pátek se naši novicové budou modlit růženec před mší svatou. Na tento růženec vás srdečně zveme, neboť se modlíme za nová kněžská a řeholní povolání.
  • 5.Na stolku u dveří baziliky leží anketní lístky pro rodiče malých dětí. Chceme zjistit Váš zájem o zapojení do katechezí s malými dětmi při nedělních bohoslužbách. Prosíme, vyplňte na místě anketní lístek a vhoďte do krabice.
  • 6.V sakristii baziliky si můžete zakoupit stolní kalendář na příští rok. Koupí kalendáře podpoříte stavbu kostela blahoslavené Restituty v Brně – Lesné.
  • 7.Při příležitosti 30. výročí úmrtí našeho významného starobrněnského varhaníka a skladatele Miroslava Příhody, autora „Starobrněnského zdrávas“, se uskuteční příští neděli 21. října v 17:00 hod. slavnostní koncert. Další informace najdete na vývěskách. Všichni jste srdečně zváni.
  • 8.Příští neděli bude sbírka na misie.

 Komunita augustiniánů Starobrněnského opatství vám přeje požehnané dny, v tomto čase zvláště žákům a studentům, kterým začínají opět školní povinnosti. Doporučujeme vás všechny pod ochranu Panny Marie Svatotomské. Společně ji prosme za mír na Ukrajině a ve světě.