Farní ohlášky 21. října 2018 - 29. neděle v liturgickém mezidobí

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

pondělí 22. října

v 18:00 hod. tradiční mše svatá s pobožností ke svaté Ritě, můžete s sebou přinést růže k požehnání

čtvrtek 25. října

památka sv. Jana Stone, augustiniánského kněze a mučedníka

neděle 28. října

slavnost Výročí posvěcení našeho kostela

Další informace

  • 1.Prosíme o pomoc při úklidu baziliky příští středu po večerní mši svaté.
  • 2.Připomínáme nabídku pastoračních aktivit, rozvrh najdete na vývěsce nebo na webu farnosti. Pastorační aktivity oživují společenství farnosti. Účast na pastoračních aktivitách je svědectvím vaší živé víry.
  • 3.Měsíc říjen je zasvěcený Panně Marii Růžencové a je mimořádným časem, věnovaným této modlitbě. Od úterý do pátku se v 17:30 modlíme v bazilice růženec. Rozšiřte řady modlitebníků.
  • 4.Otec Angelo, magistr noviciátu, vás prosí o zapojení do modlitby růžence za naše novice a nová kněžská a řeholní povolání. Tato společná modlitba se bude konat každý pátek před mší svatou.
  • 5.Děkanství brněnské zvažuje zavedení dalších bohoslužeb v centru Brna. Svůj názor k tomuto záměru můžete vyjádřit prostřednictvím internetové ankety do 29. října 2018. Odkaz najdete např. na webu Brněnského biskupství nebo na www.svatymichalbrno.cz.
  • 6.Na stolku u dveří baziliky leží i tuto neděli anketní lístky pro rodiče malých dětí. Chceme zjistit Váš zájem o zapojení do katechezí s malými dětmi při nedělních bohoslužbách. Prosíme, vyplňte na místě anketní lístek a vhoďte do krabice.
  • 7.V sakristii baziliky si můžete zakoupit stolní kalendář na příští rok. Koupí kalendáře podpoříte stavbu kostela blahoslavené Restituty v Brně – Lesné.
  • 8.Dnes, 21. října v 17:00 hod., se koná v naší bazilice slavnostní koncert při příležitosti 30. výročí úmrtí našeho významného starobrněnského varhaníka a skladatele Miroslava Příhody, autora „Starobrněnského zdrávas“. Další informace najdete na vývěskách. Všichni jste srdečně zváni.

 Komunita augustiniánů Starobrněnského opatství vám přeje požehnané dny, v tomto čase zvláště žákům a studentům, kterým začínají opět školní povinnosti. Doporučujeme vás všechny pod ochranu Panny Marie Svatotomské. Společně ji prosme za mír na Ukrajině a ve světě.