Farní ohlášky 28. října 2018 - 30. neděle v liturgickém mezidobí

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

neděle 28. října

slavnost Výročí posvěcení kostela

čtvrtek 1. listopadu

slavnost Všech svatých

pátek 2. listopadu

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, v 18:00 hod. bude v bazilice mše svatá s pobožností za duše zemřelých. Při mši svaté zazní Requiem od Rudolfa Eichlera, pobožnost zakončíme před bazilikou u misijního kříže, kde zapálíme svíce a pomodlíme se za naše zemřelé. Prosím, hřbitovní svíčky si přineste s sebou.

sobota 3. listopadu

První sobota v měsíci, poutní mše svatá s pobožností k Panně Marii Svatotomské bude sloužena v 18:00 hod. Přijďte a pozvěte i své přátele.

Další informace

  • 1.Děkujeme za pomoc při úklidu baziliky minulou středu.
  • 2.Připomínáme nabídku pastoračních aktivit, rozvrh najdete na vývěsce nebo na webu farnosti. Pastorační aktivity oživují společenství farnosti. Účast na pastoračních aktivitách je svědectvím vaší živé víry.
  • 3.V anketě ohledně mše svaté s katechezí pro děti jste vybrali mši svatou v 11:00 hod. Katecheze pro děti bude při mši svaté každou 1. + 3. neděli v měsíci v Křížové kapli. Rodiče své děti do kaple doprovodí. Po katechezi se děti vrátí do baziliky a zapojí se do obětního průvodu.
  • 4.V sakristii baziliky si můžete zakoupit stolní kalendář na příští rok. Koupí kalendáře podpoříte stavbu kostela blahoslavené Restituty v Brně – Lesné.
  • 5.Od 1. do 8. listopadu je možné získat po splnění obvyklých podmínek (svátost smíření, svaté přijímání a modlitba na úmysl svatého otce) plnomocné odpustky pro naše zemřelé prodlévající v očistci. Plnomocné odpustky získáte 1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den za obvyklých podmínek při návštěvě kostela, kde se navíc pomodlíte modlitbu Páně a vyznání víry. Od 3. do 8. listopadu plnomocné odpustky získáte po splnění obvyklých podmínek a návštěvě hřbitova spojené s modlitbou za zemřelé.

 Komunita augustiniánů Starobrněnského opatství vám přeje požehnané dny, v tomto čase zvláště žákům a studentům, kterým začínají opět školní povinnosti. Doporučujeme vás všechny pod ochranu Panny Marie Svatotomské. Společně ji prosme za mír na Ukrajině a ve světě.