Farní ohlášky 11. listopadu 2018 - 32. neděle v liturgickém mezidobí

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

úterý 13. listopadu

Slavnost Všech svatých augustiniánského řádu, výročí narození sv. Augustina. Všechny farníky srdečně zveme na tuto pro augustiniány tak významnou slavnost. Prosíme o Vaši modlitbu, aby svědectví našeho řeholního života a pastorace šly ve stopách svatých augustiniánů.

středa 14. listopadu

V naší bazilice památka sv. Anežky České, panny.

čtvrtek 15. listopadu

Vzpomínka na sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve.

sobota 17. listopadu

Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice.

Další informace

  • 1.Prosíme o pomoc při úklidu baziliky příští středu po mši svaté.
  • 2.Milí farníci, připomínáme naši nabídku a pozvání k účasti v pastoračních aktivitách. Naše sbory pro dospělé i děti stále přijímají nové členy. Také setkání nad Biblí pro dospělé i pro mládež jsou otevřená. Každý pokřtěný člověk má vydávat svědectví o své víře, příležitostí jsou také naše pastorační aktivity. Informace najdete na našich webových stránkách.
  • 3.Znovu prosíme o účast na páteční modlitbě růžence s našimi novici. Je to zázrak, že po tolika desetiletích máme v opatství noviciát, novou naději na pokračování augustiniánů v Brně. Jsou zde tři novici, kteří potřebují naši modlitbu a podporu.

 Komunita augustiniánů Starobrněnského opatství vám přeje požehnané dny, v tomto čase zvláště žákům a studentům, kterým začínají opět školní povinnosti. Doporučujeme vás všechny pod ochranu Panny Marie Svatotomské. Společně ji prosme za mír na Ukrajině a ve světě.