Farní ohlášky 18. listopadu 2018 33. neděle v liturgickém mezidobí

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

středa 21. listopadu

památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

čtvrtek 22. listopadu

památka sv. Cecílie, panny a mučednice, po mši svaté bude tradiční pobožnost ke svaté Ritě, spojená s požehnáním růží; přijďte si vyprosit pomoc a přímluvu sv. Rity

sobota 24. listopadu

památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze, a druhů, mučedníků

příští neděle 25. listopadu

slavnost Ježíše Krista Krále, konec liturgického roku

Další informace

  • 1.Děkujeme za pomoc při úklidu baziliky minulou středu.
  • 2.Milí farníci, připomínáme naši nabídku a pozvání k účasti v pastoračních aktivitách. Naše sbory pro dospělé i děti stále přijímají nové členy. Také setkání nad Biblí pro dospělé i pro mládež jsou otevřená. Každý pokřtěný člověk má vydávat svědectví o své víře, příležitostí jsou také naše pastorační aktivity. Informace najdete na našich webových stránkách.
  • 3.Znovu prosíme o účast na páteční modlitbě růžence s našimi novici. Je to zázrak, že po tolika desetiletích máme v opatství noviciát, novou naději na pokračování augustiniánů v Brně. Jsou zde tři novici, kteří potřebují naši modlitbu a podporu.
  • 4.Příští neděli 25. listopadu bude sbírka na opravy naší baziliky a přilehlých prostor. Chystáme se vybudovat sociální zázemí baziliky. Za Vaše štědré dary předem děkujeme.

 Komunita augustiniánů Starobrněnského opatství vám přeje požehnané dny, v tomto čase zvláště žákům a studentům, kterým začínají opět školní povinnosti. Doporučujeme vás všechny pod ochranu Panny Marie Svatotomské. Společně ji prosme za mír na Ukrajině a ve světě.