Farní ohlášky 25. listopadu 2018 - Slavnost Ježíše Krista Krále

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

pátek 30. listopadu

svátek sv. Ondřeje, apoštola

sobota 1. prosince

1. sobota v měsíci. V naší farnosti bude tradiční poutní mše svatá s pobožností k Panně Marii Svatotomské v 18:00 hod. Účastí na této mši svaté ukazujeme na význam tohoto starobylého poutního místa, ze kterého neustále proudí Boží pomoc a požehnání. Buďme apoštoly Panny Marie a přiveďme k Paladiu, své blízké, přátele i lidi, kteří potřebují pomoc.

neděle 2. prosince

1. adventní neděle

Další informace

  • 1.Prosíme o pomoc při úklidu baziliky příští středu po mši svaté.
  • 2.Znovu prosíme o účast na páteční modlitbě růžence s našimi novici před večerní mší svatou. Je to zázrak, že po tolika desetiletích máme v opatství noviciát, novou naději na pokračování augustiniánů v Brně. Jsou zde tři novici, kteří potřebují naši modlitbu a podporu.
  • 3.Roráty v naší bazilice budou v sobotu 8. + 15. + 22. prosince, vždy v 8:00 hod. ráno. Děti přijdou před mší svatou do sakristie, kde si zapálí své lucerny a v liturgickém průvodu půjdou k oltáři. Po mši svaté jsou děti s rodiči zváni do farní kavárny na snídani.
  • 4.Staročeské roráty se budou zpívat každou adventní neděli v 7:30 hod.
  • 5.Příští neděli po každé mši svaté budeme žehnat adventní věnce.
  • 6.V sakristii kostela si již nyní můžete zakoupit brožuru „Průvodce adventem“ vydanou Pastoračním střediskem našeho biskupství.
  • 7.Výstavu soutěžních návrhů urbanistického řešení Mendlova náměstí můžete shlédnout v chodbách opatství přilehlých k Mendlovu muzeu od pondělí do pátku od 9:00 do 18:00 hod. Vchod přes vrátnici.

 Komunita augustiniánů Starobrněnského opatství vám přeje požehnané dny, v tomto čase zvláště žákům a studentům, kterým začínají opět školní povinnosti. Doporučujeme vás všechny pod ochranu Panny Marie Svatotomské. Společně ji prosme za mír na Ukrajině a ve světě.