Farní ohlášky 2. prosince 2018 - 1. neděle adventní

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

pátek 7. prosince

památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

sobota 8. prosince

slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny dědičného hříchu. V naší bazilice také první roráty. Mše svatá bude v 8:00 hod.

neděle 9. prosince

2. adventní neděle; mimořádně bude při mši svaté, která začíná v 11:00 hod., také katecheze pro děti v Křížové kapli a po mši svaté navštíví naši baziliku vážený host, který se chce setkat se všemi dětmi z naší farnosti. Prosíme rodiče, aby své děti na tuto mši svatou přivedli.

Další informace

  • 1.Děkujeme za pomoc při úklidu baziliky minulou středu.
  • 2.Prosíme, přijměte pozvání k páteční modlitbě růžence s našimi novici. Naši novici jsou požehnáním pro opatství i farnost, jsou novou nadějí na pokračování augustiniánů v Brně. Potřebují také naši modlitbu a podporu.
  • 3.Roráty v naší bazilice budou v sobotu 8. + 15. + 22. prosince, vždy v 8:00 hod. ráno. Děti přijdou před mší svatou do sakristie, kde si zapálí své lucerny a v liturgickém průvodu půjdou k oltáři. Po mši svaté jsou děti s rodiči zváni do farní kavárny na snídani.
  • 4.Staročeské roráty se budou zpívat každou adventní neděli v 7:30 hod.
  • 5.V sakristii kostela si můžete zakoupit brožuru „Průvodce adventem“ vydanou Pastoračním střediskem našeho biskupství.
  • 6.U vchodu do baziliky je nová petice adresovaná Parlamentu České republiky proti ratifikaci Istanbulské úmluvy a znovu petice na podporu manželství, která by ráda definici manželství jako trvalého svazku muže a ženy ochránila ústavním zákonem a kterou někteří z Vás podepsali již v létě. Istanbulská úmluva je zaměřená nejen proti tradiční rodině a manželství jako svazku muže a ženy a tím rozvrací přirozený řád bytí, šíří také nebezpečnou genderovou ideologii a útočí na kořeny evropské křesťanské civilizace. Tuto zvrácenou ideologii mají poslanci zavést do našeho právního systému. Obě petice podpořila Česká biskupská konference. Informace o Istanbulské úmluvě najdete na vývěskách. Prosíme o Váš podpis k petici.
  • 7.Minulou středu 28. listopadu se vítězové farního kola biblické soutěže „Bible a my“ účastnili okresního kola. Děkujeme jim za výbornou reprezentaci farnosti, zvláště Martinovi a Stanislavě Piňosovým, kteří s vysokým počtem bodů skončili těsně pod hranicí postupu do finále a Otovi Mikulkovi a Oskaru Teleckému, kteří hranici prolomili a vybojovali ve finále krásná 5. místa ve svých kategoriích.

 Komunita augustiniánů Starobrněnského opatství vám přeje požehnané dny, v tomto čase zvláště žákům a studentům, kterým začínají opět školní povinnosti. Doporučujeme vás všechny pod ochranu Panny Marie Svatotomské. Společně ji prosme za mír na Ukrajině a ve světě.