Farní ohlášky 9. prosince 2018 - 2. neděle adventní

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

čtvrtek 13. prosince

památka sv. Lucie, panny a mučednice

pátek 14. prosince

památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

sobota 15. prosince

Staročeské roráty s průvodem dětí s lampami v 8:00 hod. Po mši svaté jsou děti s rodiči zváni do farní kavárny na společnou snídani.

neděle 16. prosince

3. adventní neděle; na mši svaté v 11:00 hod. bude v Křížové kapli katecheze pro děti; v 17:00 hod. bude koncert s adventní zamyšlením. Advent je časem zastavení a získání nového pohledu na událost Božího narození. Srdečně vás zveme na toto adventní spočinutí.

Další informace

  • 1.Další roráty v naší bazilice budou v sobotu 15. + 22. prosince, vždy v 8:00 hod. ráno. Děti přijdou před mší svatou do sakristie, kde si zapálí své lucerny a v liturgickém průvodu půjdou k oltáři. Po mši svaté jsou děti s rodiči zváni do farní kavárny na snídani.
  • 2.Staročeské roráty se budou zpívat každou adventní neděli v 7:30 hod.
  • 3.V sakristii kostela si můžete ještě zakoupit brožuru „Průvodce adventem“ vydanou Pastoračním střediskem našeho biskupství.
  • 4.U vchodu do baziliky je nová petice adresovaná Parlamentu České republiky proti ratifikaci Istanbulské úmluvy a znovu petice na podporu manželství, která by ráda definici manželství jako trvalého svazku muže a ženy ochránila ústavním zákonem a kterou někteří z Vás podepsali již v létě. Istanbulská dohoda je zaměřená proti tradiční rodině a manželství jako svazku muže a ženy a tím rozvrací přirozený řád bytí, šíří nebezpečnou genderovou ideologii a útočí na kořeny evropské křesťanské civilizace. Tuto zvrácenou ideologii mají poslanci zavést do našeho právního systému. Obě petice podpořila Česká biskupská konference. Prosíme ty, kteří se ještě nepodepsali a mohou tuto iniciativu podpořit o podpis.

 Komunita augustiniánů Starobrněnského opatství vám přeje požehnané dny, v tomto čase zvláště žákům a studentům, kterým začínají opět školní povinnosti. Doporučujeme vás všechny pod ochranu Panny Marie Svatotomské. Společně ji prosme za mír na Ukrajině a ve světě.