Farní ohlášky 16. prosince 2018 - 3. neděle adventní

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

sobota 22. prosince

V 8:00 hod. ráno budou poslední roráty a v 18:00 hod. bude sloužena tradiční mše svatá s pobožností ke svaté Ritě. Můžete si přinést růže k požehnání. Přijďte si vyprosit přímluvu a pomoc svaté Rity.

Další informace

  • 1.Připomínáme, že dnes v 17:00 hod. bude v bazilice koncert s adventní zamyšlením. Advent je časem zastavení a získání nového pohledu na událost Božího narození. Srdečně vás zveme na toto adventní spočinutí.
  • 2.Prosíme o pomoc při předvánočním úklidu baziliky ve středu po mši svaté.
  • 3.Příležitost ke svátosti smíření bude: v pátek 17:00 - 20:00 hod. v sobotu 7:30 - 10:00 hod. a 15:00 - 19:00 hod. v neděli 7:00 – 12:00 hod.
  • 4.V neděli od 15:00 hod. budeme stavět betlém a zdobit baziliku. Prosíme o pomoc.
  • 5.V tomto týdnu odpadá setkání pro dospělé nad Biblí ve čtvrtek a setkání mládeže v pátek.

 Komunita augustiniánů Starobrněnského opatství vám přeje požehnané dny, v tomto čase zvláště žákům a studentům, kterým začínají opět školní povinnosti. Doporučujeme vás všechny pod ochranu Panny Marie Svatotomské. Společně ji prosme za mír na Ukrajině a ve světě.