Farní ohlášky 23. prosince 2018 - 4. neděle adventní

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

pondělí 24. prosince

Štědrý den – mše svaté: pro rodiny s dětmi v 15:00 hod. půlnoční mše svatá ve 22:00 hod.

úterý 25. prosince

slavnost Narození Páně, mše svaté budou jako v neděli: v 7:30 hod.; v 9:00 hod. a v 11:00 hod.

středa 26. prosince

svátek sv. Štěpána, prvomučedníka; mše svaté budou jako v neděli: v 7:30 hod.; v 9:00 hod. a v 11:00 hod.

čtvrtek 27. prosince

svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty, při mši svaté v 18:00 hod. požehnáme víno

pátek 28. prosince

svátek svatých Mláďátek, mučedníků

neděle 30. prosince

svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa – během mší svatých mohou manželé obnovit své manželské sliby

Další informace

  • 1.Kavárna bude o svátcích až do 13. ledna zavřena. Dnes je kavárna od 10:00 hod. ještě otevřena. Srdečně Vás zveme.
  • 2.Děkujeme za pomoc při předvánočním úklidu baziliky.
  • 3.Ve středu 26. prosince v 16:00 hod. bude v naší bazilice koncert: Česká mše vánoční „Hej Mistře“ Jakuba Jana Ryby. Všechny Vás srdečně zveme.
  • 4.Dnes od 15:00 hod. budeme stavět betlém a zdobit baziliku. Prosíme o Vaši pomoc.
  • 5.Také v tomto roce na Štědrý den skautky z 26. oddílu a skauti z 91. oddílu přinesou v 15:00 hod. „Betlémské světlo“ do naší baziliky. Budete si je moci odnést po mši svaté od betléma. Přineste si lucerny.

 Komunita augustiniánů Starobrněnského opatství vám přeje požehnané dny, v tomto čase zvláště žákům a studentům, kterým začínají opět školní povinnosti. Doporučujeme vás všechny pod ochranu Panny Marie Svatotomské. Společně ji prosme za mír na Ukrajině a ve světě.