Farní ohlášky 30. prosince 2018 Neděle – svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

pondělí 31. prosince

poslední den v kalendářním roce 2018; v naší bazilice bude v 16:00 hod. sloužena mše svatá na poděkování za uplynulý rok s prosbou o Boží pomoc v novém roce. Ve 23:30 hod. bude v bazilice hodinová adorace s modlitbou o Boží požehnání. Přijďte si vyprosit potřebné milosti.

úterý 1. ledna

slavnost Matky Boží, Panny Marie, mše svaté budou v 9:00 hod, v 11:00 a v 18:00 hod.

středa 2. ledna

památka svatých Bazila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve

sobota 5. ledna

první sobota v měsíci, v 18:00 hod. bude tradiční poutní mše svatá u Paladia města Brna; přijďte si vyprosit pomoc Panny Marie do nového roku

neděle 6. ledna

slavnost Zjevení Páně; během mší svatých bude požehnána voda, kadidlo a křída; Tento den si připomínáme také výročí úmrtí Johanna Gregora Mendela. K tomuto výročí bude odpoledne v 17:00 hod. na Ústředním hřbitově ceremoniál kladení věnců u jeho hrobu a v 18:00 hod. v Mendlově refektáři přednáška a koncert. Vchod přes muzeum. Další informace na plakátech.

Další informace

  • 1.Kavárna je o svátcích až do 13. ledna zavřena. Jen zítra, na svatého Silvestra, po odpolední mši svaté až do noční adorace bude otevřeno a jste do farní kavárny srdečně zváni na společné posezení.
  • 2.Děkujeme všem farníkům za pomoc při výzdobě baziliky a stavbě betléma. Děkujeme našim chrámovým sborům za hudební doprovod liturgických slavností a ministrantům za službu u oltáře.

 Komunita augustiniánů Starobrněnského opatství vám přeje požehnané dny, v tomto čase zvláště žákům a studentům, kterým začínají opět školní povinnosti. Doporučujeme vás všechny pod ochranu Panny Marie Svatotomské. Společně ji prosme za mír na Ukrajině a ve světě.