Farní ohlášky 6. ledna 2019 - slavnost Zjevení Páně

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

6. ledna

Připomínáme si výročí úmrtí Gregora Johanna Mendela. Odpoledne se sejdeme u jeho hrobu na Ústředním hřbitově o půl hodiny dříve, než bylo ohlášeno, tedy v 16:30 hod. Přednáška a koncert vzpomínkového programu proběhne v Mendlově refektáři od 18:00 hod. Vstup přes muzeum. Je smutné, že Gregor Johann Mendel získal ve světě ocenění, kterého se mu doma stále ještě nedostává. Věnujme část svého nedělního podvečera společné vzpomínce na muže, který nás přes hranice času neustále obohacuje a inspiruje.

Další informace

  • 1.Kavárna bude otevřena od příští neděle 13. ledna od 10:00 hod.
  • 2.V tomto týdnu se již budou konat všechny pastorační aktivity.
  • 3.Dnes na konci mše svaté bude požehnána voda, kadidlo a křída. Před oltářem si potom můžete vzít sáček s kouskem křídy a kadidla. Požehnanou křídou označujeme dveře našich domovů písmeny K + M + B a novým letopočtem. Je to prosba o Boží ochranu a požehnání našich rodin v novém roce.

Otec Wit a komunita Augustiniánů

Vám přejí požehnaný čas Svatého týdne a modlí se, aby Vás tento čas zkoušky nevzdálil Bohu, ale upevnil ve Vás vědomí, že jsme všichni v Boží ruce. Kéž Vám i Vašim blízkým Panna Maria Svatotomská otevírá cestu k Božím milostem.