Farní ohlášky 13. ledna 2019 – svátek Křtu Páně

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

neděle 13. ledna

dnešním dnem končí vánoční doba

středa 16. ledna

vzpomínka na příbuzné a přátele augustiniánského řádu; dnes se augustiniáni na celém světě modlí a děkují Bohu za všechny, kteří otevřeli své srdce našemu řádu

čtvrtek 17. ledna

památka sv. Antonína, opata

pátek 18. ledna

památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

Další informace

  • 1.Dnešním dnem se znovu otevírá farní kavárna. Zahajujeme v 10:00 hod. Všechny farníky srdečně zveme.
  • 2.Připomínáme, že pastorační aktivity již běží podle rozvrhu.
  • 3.Prosíme farníky o pomoc při úklidu baziliky příští středu po mši svaté.
  • 4.Příští neděli bude sbírka na opravy a údržbu baziliky. Chystáme se dostavět sociální zázemí v sakristii.
  • 5.Tuto neděli odpoledne bude Česká televize na druhém programu v Křesťanském magazínu vysílat příspěvek o svaté Ritě z naší farnosti. Ke shlédnutí bude i v internetovém archivu na odkaze: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1098528273-krestansky- magazin/dily/

 Komunita augustiniánů Starobrněnského opatství vám přeje požehnané dny, v tomto čase zvláště žákům a studentům, kterým začínají opět školní povinnosti. Doporučujeme vás všechny pod ochranu Panny Marie Svatotomské. Společně ji prosme za mír na Ukrajině a ve světě.