Farní ohlášky 20. ledna 2019 - 2. neděle v liturgickém mezidobí

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

úterý 22. ledna

v naší bazilice tradiční pobožnost ke sv. Ritě; po mši svaté se pomodlíme u oltáře sv. Rity a požehnáme růže. Srdečně Vás na tuto pobožnost zveme, přijďte sobě a svým blízkým vyprosit potřebné Boží milosti. Svatá Rita je přímluvkyní i v lidsky neřešitelných situacích.

středa 23. ledna

vzpomínka na blahoslavenou Josefínu Marii de Beniganim, augustiniánku

čtvrtek 24. ledna

památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

pátek 25. ledna

svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

sobota 26. ledna

památka svatých Timoteje a Tita, biskupů

Další informace

  • 1.Připomínáme, že pastorační aktivity již běží podle rozvrhu. K řádnému křesťanskému životu patří zapojení do farních akcí. Upozorňujeme též na důležitost modlitby růžence a připomínáme, že v pátek se růženec modlíme s našimi novici.
  • 2.Děkujeme farníkům za pomoc při úklidu baziliky minulou středu po mši svaté.
  • 3.Páteční setkání nad Biblí pro mládež příští týden odpadá.
  • 4.Děkujeme za Váš příspěvek do sbírky na opravy a údržbu baziliky. Připravujeme dostavbu sociálního zázemí v sakristii.

 Komunita augustiniánů Starobrněnského opatství vám přeje požehnané dny, v tomto čase zvláště žákům a studentům, kterým začínají opět školní povinnosti. Doporučujeme vás všechny pod ochranu Panny Marie Svatotomské. Společně ji prosme za mír na Ukrajině a ve světě.