Farní ohlášky 27. ledna 2019 - 3. neděle v liturgickém mezidobí

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

čtvrtek 31. ledna

památka sv. Jana Boska, kněze

pátek 1. února

první pátek v měsíci, zpovídá se již od 17:00 hod.

sobota 2. února

svátek Uvedení Páně do chrámu, lidově zvaný Hromnice a také první sobota v měsíci, v 18:00 hod. bude tradiční poutní mše svatá s pobožností k Panně Marii Svatotomské. Při obou mších svatých budou požehnány svíce - hromničky, prosíme, přineste si s sebou svíce s chránítkem proti stékání vosku.

Další informace

  • 1.Připomínáme, že pastorační aktivity již běží podle rozvrhu. K řádnému křesťanskému životu patří zapojení do farních akcí. Upozorňujeme též na důležitost modlitby růžence a připomínáme, že v pátek se růženec modlíme s našimi novici.
  • 2.Úklid baziliky se tuto středu nekoná, uklízet budeme ve středu 6. února.
  • 3.Při sbírce na opravu a údržbu baziliky bylo vybráno 19 300 Kč. Všem štědrým dárcům ze srdce děkujeme.
  • 4.Příští neděli 3. února v 16:00 hod. budeme uklízet vánoční výzdobu baziliky. Prosíme o vaši pomoc.

 Komunita augustiniánů Starobrněnského opatství vám přeje požehnané dny, v tomto čase zvláště žákům a studentům, kterým začínají opět školní povinnosti. Doporučujeme vás všechny pod ochranu Panny Marie Svatotomské. Společně ji prosme za mír na Ukrajině a ve světě.