Farní ohlášky 3. února 2019 - 4. neděle v liturgickém mezidobí

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

úterý 5. února

památka sv. Agáty, panny a mučednice

středa 6. února

památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků

čtvrtek 7. února

památka blahoslaveného Anselma Polanca, augustiniána, biskupa a mučedníka

Další informace

  • 1.Připomínáme pastorační aktivity v naší farnosti. Pozvánky najdete na farním webu. K řádnému křesťanskému životu patří zapojení do farních akcí. Upozorňujeme též na důležitost modlitby růžence a připomínáme, že v pátek se růženec modlíme s našimi novici.
  • 2.Prosíme o pomoc při úklidu baziliky tuto středu po mši svaté.
  • 3.Dnes v 16:00 hod. budeme uklízet vánoční výzdobu v bazilice. Prosíme o vaši pomoc.
  • 4.V pátek 15. února se uskuteční dvě přednášky Akademie třetího věku, kterých se mohou zúčastnit také zájemci, kteří nejsou stálými posluchači Akademie třetího věku v Brně. Přednášky proběhnou v Univerzitním kině Scala na Moravském nám. č. 3. Od 13:30 hod. proběhne přednáška zakladatelky Českého hospicového hnutí MUDr. Marie Svatošové: Hospic a eutanazie a od 15:00 hod. přednáší brněnský biskup Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle na téma Spiritualita rodiny.
  • 5.Naši kněží a novicové budou od pondělí 4. února do neděle 10. února na duchovní obnově v Bardějově. Je to mezinárodní duchovní obnova augustiniánů ze Slovenska, Polska a Čech. Prosíme, doprovázejte je ve svých modlitbách. V případě potřeby kontaktujte otce Jana Biernata.

 Komunita augustiniánů Starobrněnského opatství vám přeje požehnané dny, v tomto čase zvláště žákům a studentům, kterým začínají opět školní povinnosti. Doporučujeme vás všechny pod ochranu Panny Marie Svatotomské. Společně ji prosme za mír na Ukrajině a ve světě.