Farní ohlášky 10. února 2019 - 5. neděle v liturgickém mezidobí

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

pondělí 11. února

památka Panny Marie Lurdské

sobota 16. února

památka blahoslaveného Šimona z Cascie, augustiniána

Další informace

  • 1.V příštím týdnu se z důvodu jarních prázdnin většina pastoračních aktivit nekoná. Před každou mší svatou se ale budeme modlit růženec.
  • 2.Děkujeme za pomoc při úklidu vánoční výzdoby a také za pomoc při pravidelném úklidu baziliky minulou středu.
  • 3.V pátek 15. února se uskuteční dvě přednášky Akademie třetího věku, kterých se mohou zúčastnit také zájemci, kteří nejsou stálými posluchači Akademie třetího věku v Brně. Přednášky proběhnou v Univerzitním kině Scala na Moravském nám. č. 3. Od 13:30 hod. proběhne přednáška zakladatelky Českého hospicového hnutí MUDr. Marie Svatošové: Hospic a eutanazie a od 15:00 hod. přednáší brněnský biskup Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle na téma Spiritualita rodiny.
  • 4. Sbírka Svatopetrský haléř proběhne při bohoslužbách v neděli 17. února. Prostředky získané v rámci této sbírky jsou určeny k tomu, aby Svatý otec mohl jménem celé církve přispět ke zmírnění následků neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi.
  • 5.Dnes po každé mši svaté bude udělována svátost pomazání nemocných. Toto udělování pomazání nemocných se pojí se zítřejší památkou Panny Marie Lurdské a Světovým dnem nemocných. Tato svátost není poslední pomazání, ale je Boží pomocí těm, které trápí nějaká nemoc a může být udělována opakovaně.
  • 6.Dnes je farní kavárna zavřena.

 Komunita augustiniánů Starobrněnského opatství vám přeje požehnané dny, v tomto čase zvláště žákům a studentům, kterým začínají opět školní povinnosti. Doporučujeme vás všechny pod ochranu Panny Marie Svatotomské. Společně ji prosme za mír na Ukrajině a ve světě.