Farní ohlášky 17. února 2019 - 6. neděle v liturgickém mezidobí

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

pátek 22. února

svátek Stolce sv. apoštola Petra, v naší bazilice bude také tradiční pobožnost ke cti svaté Rity s žehnáním růží

sobota 23. února

památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka

Další informace

  • 1.V příštím týdnu se bude konat většina pastoračních aktivit. Jen setkání nad Biblí pro dospělé i mládež v příštím týdnu nebude. Před každou mší svatou se modlíme svatý růženec.
  • 2.Prosíme o pomoc při úklidu baziliky příští středu po mši svaté.
  • 3.Dnes je farní kavárna již otevřena.
  • 4.Augustiniánská komunita zve chlapce od 15 do 30 let na víkend s novici v klášteře. Akce začíná v pátek večer 1. března a končí v neděli po obědě 3. března. Je to akce pro mladé, kteří jsou zvědaví a chtějí aspoň na chvíli zažít noviciát a řeholní život. Bližší informace v sakristii baziliky.

 Komunita augustiniánů Starobrněnského opatství vám přeje požehnané dny, v tomto čase zvláště žákům a studentům, kterým začínají opět školní povinnosti. Doporučujeme vás všechny pod ochranu Panny Marie Svatotomské. Společně ji prosme za mír na Ukrajině a ve světě.