Farní ohlášky 3. března 2019 - 8. neděle v liturgickém mezidobí

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

středa 6. března

Popeleční středa – začátek postní doby a den přísného postu – postíme se nejen od masa a alkoholu, doporučuje se jen jedno jídlo do sytosti za den - po mši svaté budeme udílet „popelec“.

Další informace

  • 1.V příštím týdnu se budou konat všechny pastorační aktivity. Před každou mší svatou se modlíme svatý růženec.
  • 2.Úklid baziliky bude až ve středu 13. března.
  • 3.Srdečně Vás zveme do farní kavárny. Otevřeno každou neděli od 10:00 hod.
  • 4.Pobožnost křížové cesty se v naší farnosti budeme modlit v postní době pravidelně každý pátek a neděli, vždy v 17:15 hod.
  • 5.Brožurka „Malý průvodce postní dobou“ je vhodnou pomůckou k duchovnímu prožívání postní doby. Opět ji pro Vás připravilo Diecézní katechetické centrum v Brně a můžete si ji zakoupit za 5 Kč v sakristii kostela.
  • 6.Postní almužna je iniciativa nejen pro rodiny s dětmi jako jeden ze způsobů společného prožívání postní doby. V sakristii kostela si můžete vyzvednout papírové pokladničky, do nichž budete ukládat peníze ušetřené sebezáporem (např. za pivo, kávu, sladkosti…). Pokladničky se budou vybírat o 2. neděli velikonoční. Takto získané peníze církev použije prostřednictvím Charity na pomoc lidem v nouzi. Více informací na www.postnialmuzna.cz.
  • 7.Na postní dobu máme připravenu aktivitu pro všechny farníky. Každý týden postní doby nás bude provázet jedna postava z Ježíšových přátel, která nás inspiruje k postnímu snažení. Lístky s úkoly na každý týden dostanete v neděli u nástěnky u vchodu do baziliky. Začínáme příští neděli.
  • 8.Od 12. března budou v postní době každé úterý po mši svaté pravidelné adorace Nejsvětější Svátosti.

 Komunita augustiniánů Starobrněnského opatství vám přeje požehnané dny, v tomto čase zvláště žákům a studentům, kterým začínají opět školní povinnosti. Doporučujeme vás všechny pod ochranu Panny Marie Svatotomské. Společně ji prosme za mír na Ukrajině a ve světě.