Farní ohlášky 10. března 2019 - 1. neděle postní

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

Další informace

  • 1.V příštím týdnu se budou konat všechny pastorační aktivity. Před každou mší svatou se modlíme svatý růženec.
  • 2.Prosíme o pomoc při úklidu baziliky ve středu 13. března po mši svaté.
  • 3.Farní kavárna je dnes otevřena od 10:00 hod.
  • 4.V postní době se modlíme v bazilice křížovou cestu pravidelně v pátek a v neděli, vždy v 17:15 hod.
  • 5.Postní almužna je iniciativa nejen pro rodiny s dětmi jako jeden ze způsobů společného prožívání postní doby. V sakristii kostela si můžete vyzvednout papírové pokladničky, do nichž budete ukládat peníze ušetřené sebezáporem (např. za pivo, kávu, sladkosti…). Pokladničky se budou vybírat o 2. neděli velikonoční. Takto získané peníze církev použije prostřednictvím Charity na pomoc lidem v nouzi. Více informací na www.postnialmuzna.cz.
  • 6.Na postní dobu máme připravenu aktivitu pro všechny farníky. Každý týden postní doby nás bude provázet jedna postava z Ježíšových přátel, která nás inspiruje k postnímu snažení. Lístky s úkoly na každý týden dostanete v neděli u nástěnky u vchodu do baziliky.
  • 7.Od nastávajícího týdne budou v postní době každé úterý po mši svaté pravidelné adorace Nejsvětější Svátosti. Adorace je příležitost k prohloubení vztahu k Ježíši a plodným časem modlitby. Budeme se za sebe navzájem modlit o milost uzdravení.

 Komunita augustiniánů Starobrněnského opatství vám přeje požehnané dny, v tomto čase zvláště žákům a studentům, kterým začínají opět školní povinnosti. Doporučujeme vás všechny pod ochranu Panny Marie Svatotomské. Společně ji prosme za mír na Ukrajině a ve světě.