Farní ohlášky 17. března 2019 - 2. neděle postní

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

úterý 19. března

slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie

pátek 22. března

v naší bazilice bude po mši svaté pobožnost ke svaté Ritě s žehnáním růží

Další informace

  • 1.V příštím týdnu se budou konat všechny pastorační aktivity. Před každou mší svatou se modlíme svatý růženec.
  • 2.Děkujeme za pomoc při úklidu baziliky minulou středu.
  • 3.V postní době se modlíme v bazilice křížovou cestu pravidelně v pátek a v neděli, vždy v 17:15 hod.
  • 4.Otec biskup Vojtěch zve mladé lidi na Diecézní setkání mládeže, které proběhne v sobotu 13. dubna v Brně, začíná v 9:00 hod. v katedrále. Tématem dopoledních přednášek jsou: klimatická změna, fake news, genetika člověka, povolání, vztahy a další. V pátek 12. dubna od 17:30 hod. začne předprogram: mše svatá, akční hra a hudební vystoupení. Pozvěte i své kamarády. Podrobnosti jsou na webu Diecézního centra mládeže.
  • 5.Na postní dobu máme připravenu aktivitu pro všechny generace farníků. Každým týdnem nás provede a inspiruje jedna postava z Ježíšových přátel. Tentokrát je to apoštol Jan. Lístky s úkoly dostanete u nástěnky u sakristie. Aktivitu najdete i na farním webu.
  • 6.V postní době se koná každé úterý po mši svaté adorace Nejsvětější Svátosti. Adorace je příležitost k prohloubení vztahu k Ježíši a plodným časem modlitby. Modlíme se za sebe navzájem o milost uzdravení.
  • 7.Ve sbírce na stavbu kostela blahoslavené Restituty na Lesné bylo vybráno 27200 Kč, darovali jsme celkem 50 000 Kč.
  • 8.Další setkání z cyklu "Večerů na Starém Brně" bude 24. března 2019 v kapitulní síni. O svých cestách na jednokolce po stopách Klementa Maria Hofbauera bude vyprávět náš farník Karel Potáček. Začátek je v 18h. Všechny farníky srdečně zveme.

 Komunita augustiniánů Starobrněnského opatství vám přeje požehnané dny, v tomto čase zvláště žákům a studentům, kterým začínají opět školní povinnosti. Doporučujeme vás všechny pod ochranu Panny Marie Svatotomské. Společně ji prosme za mír na Ukrajině a ve světě.