Farní ohlášky 24. března 2019 - 3. neděle postní

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

pondělí 25. března

slavnost Zvěstování Páně, slavnostní mše svatá bude sloužena v 18:00 hod.

Další informace

  • 1.Pozor: Příští neděli 31. března bude mše svatá, která obvykle začíná v 9:00 hod., výjimečně sloužena o půl hodiny dříve, tedy v 8:30 hod. na úmysly Lidové strany. Předsedat jí bude děkan Mons. Václav Slouk.
  • 2.Prosíme o pomoc při úklidu baziliky příští středu po mši svaté.
  • 3.V postní době se modlíme v bazilice křížovou cestu pravidelně v pátek a v neděli, vždy v 17:15 hod.
  • 4.Otec biskup Vojtěch zve mladé lidi na Diecézní setkání mládeže, které proběhne v sobotu 13. dubna v Brně, začíná v 9:00 hod. v katedrále. Mládež je zvána již v pátek 12. dubna na mši svatou v 17:30 hod. Pozvěte i své kamarády. Podrobnosti jsou na webu Diecézního centra mládeže.
  • 5.Na postní dobu máme připravenu aktivitu pro všechny generace farníků. Každým týdnem nás provede a inspiruje nějaká postava z Ježíšových přátel. Tentokrát jsou to dva muži: Josef z Arimatie a Nikodém. Lístky s úkoly dostanete u nástěnky u sakristie. Aktivitu najdete i na farním webu.
  • 6.V postní době se koná každé úterý po mši svaté adorace Nejsvětější Svátosti. Adorace je příležitostí k prohloubení vztahu k Ježíši a plodným časem modlitby. Modlíme se za sebe navzájem o milost uzdravení.
  • 7.Před každou mší svatou se modlíme svatý růženec.
  • 8.Příští neděli v 16:00 hod. bude křížová cesta na opatské zahradě. Povedou ji skauti ze Starého Brna.
  • 9.Dnes v 18:00 hod. v Kapitulní síni bude vyprávět o svých cestách na jednokolce po stopách sv. Klementa Maria Hofbauera náš farník Karel Potáček. Na setkání všechny srdečně zveme.

 Komunita augustiniánů Starobrněnského opatství vám přeje požehnané dny, v tomto čase zvláště žákům a studentům, kterým začínají opět školní povinnosti. Doporučujeme vás všechny pod ochranu Panny Marie Svatotomské. Společně ji prosme za mír na Ukrajině a ve světě.